Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

Oproep aan geïnteresseerden: een toekomstperspectief voor Doel

Vul het interesseformulier in vóór 13 september 2019, 18.00 uur

Context

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering een ontwerp van voorkeursbesluit vastgesteld voor extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen. Als gevolg van die beslissing is het duidelijk dat Doel niet hoeft te verdwijnen voor de aanleg van een nieuw containerdok en dus op de kaart blijft staan. Vraag is nu welk toekomstperspectief voor Doel kan worden uitgetekend, binnen welke timing zo’n perspectief gerealiseerd kan worden en welke acties hier voor nodig zijn. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid wil dit laten onderzoeken.

De opmaak van een toekomstperspectief loopt via een gezamenlijk gebiedsgericht proces met allerlei belanghebbenden. In een eerste fase worden verschillende scenario’s voor Doel onderzocht. Op basis van een duidelijke argumentatie volgt een voorstel voor een voorkeurscenario. Dat voorkeurscenario wordt (wellicht na politieke goedkeuring) verder uitgewerkt tot een voorstel van toekomstperspectief, in de vorm van een  visie én een actieprogramma.

Actiegroepen, belangenorganisaties en overheden willen samen een eensgezind en realiseerbaar toekomstperspectief voor Doel en nabije omgeving ontwikkelen, op korte en langere termijn. Doel is een symbooldossier. Ook al zitten er heel wat organisaties aan tafel die vroeger fel gebotst hebben met diverse overheden, ze zijn nu bereid om samen na te denken over de toekomst. Finaal zullen de bevoegde politici een beslissing nemen. Vervolgens willen de betrokken partijen het weerhouden scenario ook in overleg realiseren.

Om deze opdracht tot een goed einde te brengen, verwacht de opdrachtgever dat mogelijke geïnteresseerde teams of consortia volgende kennis, ervaring en vaardigheden kunnen voorleggen:

  • inhoudelijk: ruimtelijke planning, stedenbouw/architectuur, landschapsarchitectuur, (herwaardering) erfgoed, MER disciplines (geluid, veiligheid, licht, lucht, mobiliteit, natuur) en aspecten van omgevingsvergunning (MER niet zelf uitvoeren, wel interpreteren), onthaal/recreatie, antropologie;
  • methodologisch: communicatie/participatie/stakeholder management, ontwerpend onderzoek, coaching om vertrouwen tussen stakeholders op te bouwen/te herstellen, lezing van het landschap en van de identiteit van het dorp, interpretatie MER.

Opdrachtgever

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget

Het gaat om een budget van maximaal 150.000,00 euro inclusief btw.

Timing

  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 13 september 2019, 18.00 uur
  • Toelichting aan de geselecteerde bureaus, inclusief plaatsbezoek: maandag 23 september 2019, 10u -13u
  • Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 10 oktober 2019, 12.00 uur
  • Presentatie offerte (aan de opdrachtgever en een selectie van actiegroepen, belangenorganisaties en overheden): woensdag 16 oktober 2019 (tussen 14u en 21u)
  • De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van de visie en het actieplan is voorzien op 18 maanden.

Vergoeding

Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 13 september 2019 - 18u via het interessedocument.

Contact

Meer info bij Eva Amelynck (eva.amelynck@vlaanderen.be

Oproep aan geïnteresseerden

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

AVG/GDPR

Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38