Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

Oproep aan geïnteresseerden: een OPEK voor de toekomst

Vul het interesseformulier in vóór 30 augustus 2019, 16.00 uur

OPEK Openbaar Entrepot voor de Kunsten in Leuven is op zoek naar een ontwerpteam voor het duurzaam en flexibel upgraden van zijn infrastructuur, met aandacht voor zowel de buitenzijde van het gebouw als de interne circulatie en akoestiek, de theaterzalen, de ateliers, de repetitieruimtes en de kantoren.

Context

Op zeven jaar tijd is het Leuvense OPEK (Openbaar Entrepot voor de Kunsten) een van de meest dynamische en in het oog springende culturele hotspots van het land geworden. Door de unieke combinatie van de professionele organisaties die OPEK vormgeven, ontstaan bijzondere kruisbestuivingen tussen kunstenaars en hun publieken. Bovendien is OPEK goed ingebed in de wijk. Door zijn bottom-up verhaal heeft OPEK een paar duizenden ‘eigenaars’. Het ownership ligt niet alleen bij de negen organisaties uit het veld van de kunsten, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-cultureel volwassenenwerk en sociaal-artistiek werk die er huizen, maar ook bij het publiek. Het is ook hùn OPEK. Wekelijks passeren hier zowat 1.500 actieve deelnemers en bezoekers, samen bereiken we vanuit OPEK jaarlijks in Vlaanderen ruim 200.000 mensen, van jong tot oud.

OPEK is een verhaal in wording. De cohousing, de openheid en toegankelijkheid die OPEK kenmerken, de verschillende disciplines en sectoren, de no-nonsense DIY-sfeer en de ecologische doelen die OPEK nastreeft, maken dat het hele project de tijd op de staart trapt. Zeven jaar terug was OPEK een tijdelijke locatie voor zijn bewoners. Nu is het een permanente plek geworden. De initiële verbouwingen waren het resultaat van diezelfde DIY-aanpak. Met de voorliggende opdracht willen we OPEK structureel aanpakken zodat de functionaliteiten van ons gebouw duurzamer worden. Het programma omvat:

A. Het inrichten van de publieke delen
     a. De buitenkant van het gebouw: uitzicht en zichtbaarheid
     b. De binnenkant van het gebouw:
          i. Circulatie en inrichting circulatieruimtes
          ii. Akoestiek
B. De upgrade van de theaterzalen, de ateliers en repetitieruimtes
C. De kantoren: verbeteren van comfort voor het personeel
D. Technieken en duurzaamheid verbeteren

Het doel van deze ontwerpopdracht is het omzetten van het programma in uitvoerbare en door de gebruikers gedragen ontwerpen. Deze moeten OPEK duurzaam en flexibel upgraden voor de toekomst, zowel naar het huidige gebruik van het gebouw als naar mogelijke toekomstige en nog onbekende uitdagingen.

De opdracht omvat de opmaak van een ontwerp en budgetramingen, de opmaak van mogelijke vergunningsdossiers, de bestekken voor uitvoerders, een definitief ontwerp, de opvolging van de werken en het finaal afronden van het verbouwingsproces.

Opdrachtgever

Tpakt-infra vzw

met de steun van de Stad Leuven en het Fonds Culturele Infrastructuur van de Vlaamse overheid.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Budget

Er wordt uitgegaan van een uitvoeringsbudget tot 1 miljoen euro, excl. btw

Voor de uitvoering van de volledige opdracht (ontwerp, interieur en technieken) wordt een bedrag van max. 129.000 euro excl. btw voorzien.

Timing

• Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 30 augustus 2019, 16.00 uur.
• Geselecteerden worden op de hoogte gebracht op 6 september in de namiddag.
• Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 17 september 2019, voormiddag.
• Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 14 oktober 2019, 12.00 uur.
• Presentatie offerte: 25 oktober 2019, voormiddag.
• De doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitief ontwerp wordt voorzien op drie maanden. De werken moeten uiterlijk eind 2022 opgeleverd zijn.

Vergoeding

Maximaal drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het traject en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 30 augustus 2019, 16.00 uur via het interessedocument.

Contact

Meer info bij Eva Amelynck: eva.amelynck@vlaanderen.be

 

Oproep aan geïnteresseerden

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

AVG/GDPR

Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38