Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

Oproep aan belangstellenden: Projectregisseurs Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming

Met de Meesterproef biedt de Vlaams Bouwmeester jonge ontwerpers de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2017 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de herbestemming van beschermd erfgoed. Het Team Vlaams Bouwmeester en het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn hiervoor op zoek naar vijf gemotiveerde projectregisseurs. Hun taak bestaat erin om de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier, de jonge ontwerpers te begeleiden tijdens de atelierweek en na de gunning van de opdracht als klankbord te fungeren voor de ontwerper.

Deze oproep loopt tot 6 december 2016

Aarzel niet met ons contact op te nemen bij vragen.

Sara Vermeulen
Agentschap Onroerend Erfgoed
Sara.vermeulen@rwo.vlaanderen.be
+32 495 40 20 04

Celine Oosterlynck
Team Vlaams Bouwmeester
celine.oosterlynck@kb.vlaanderen.be
+32 498 57 23 09 

* Het doorgeven van uw gegevens heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde projectregisseurs samen te stellen. Deze lijst zal de kwaliteitskamer in staat stellen om een selectie te maken van 5 projectregisseurs. Aan het indienen van uw kandidatuur zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener en de opdrachtgever. Resultaten van deze kandidaatstelling of selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekend gemaakt worden.