Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

OAG2405 Dorpelijk Wonen: oproep ontwerpers

Vul het interesseformulier in voor 8 maart 2024, 11u. 

Het Team Vlaams Bouwmeester zoekt vier ontwerpteams die willen deelnemen aan het traject Dorpelijk Wonen. Met dit traject willen we ontwerpend onderzoeken hoe alternatieve woonontwikkelingen de kwaliteiten en kenmerken van het dorp kunnen herstellen of versterken. Het ontwerpend onderzoek, begeleid door een externe projectregisseur en het Team Vlaams Bouwmeester, zal zich toespitsen op een concrete case in dialoog met de opdrachtgever. 

Via het interesseformulier kan u kort en krachtig uw interesse kenbaar maken. Als bijlage is het mogelijk om een pdf (één bladzijde A4, max 5 MB) op te laden om uw belangstelling voor het traject Dorpelijk Wonen te motiveren, een eerste reflectie op de opgave te formuleren en uw interesse in een of meerdere van de aangereikte onderzoeksthema’s toe te lichten. Eventueel kan u ook verwijzen naar een beperkt aantal relevante referenties m.b.t. de opgave (een link is voldoende).

Alle interesseformulieren worden door het Team Vlaams Bouwmeester bestudeerd. Gelieve er rekening mee te houden dat het Team Vlaams Bouwmeester vervolgens rechtstreeks een aantal ontwerpers zal kiezen. De marktverkenning is geen selectieprocedure en er wordt geen selectieverslag opgesteld.

AVG/GDPR
Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 (0)2 553 01 11