Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

OAG2404 Dorpelijk Wonen: cases gezocht

Projecten kunnen ingediend worden tot vrijdag 08 maart 2024, 11u.

Het Team Vlaams Bouwmeester is op zoek naar geplande of lopende woonontwikkelingen van lokale besturen, al dan niet samen met een private partij.

U volgt volgende stappen:

  • U vult het formulier volledig in.
  • U ondertekent het formulier.
  • U voegt de nodige bijlagen bij.
  • U maakt 1 PDF van invulformulier en bijlagen. Dit kan via ‘bewaar als’ in Microsoft office of met de gratis software cutepfd (http://www.cutepdf.com/). Met cutepdf kan u de verschillende afzonderlijke pdf-bestanden ook samenvoegen tot één pdf.
  • U geeft deze pdf de naam: ‘projectnaam + gemeente’_Dorpelijk Wonen.pdf (vervang ‘projectnaam en gemeente’ door de naam van het project en de gemeente waar het zich situeert).

Dien het invulformulier in vóór vrijdag 08 maart 2024 om 11u. Hiervan krijgt u dan een bevestiging.

AVG/GDPR
Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 (0)2 553 01 11