Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

OAG2107 Opmaak ontwikkelingsvisie Health campus Zuid, ecocampus Diepenbeek

Vul het interesseformulier in voor 30/04/2021, 11u00 

POM Limburg zoekt een ontwerpteam dat samen met haar en alle betrokken actoren een visie uitwerkt op de toekomstige ontwikkeling van het zuidelijke gedeelte van de Health campus, gelegen op de ecocampus in Diepenbeek.