Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.×

Deel uw plannen en ervaringen over ‘Verkavelingswijken in transformatie’

Bezorg het invulformulier vóór 31 mei 2019, 12u

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester willen een leer- en transformatieprogramma opstarten voor verkavelingswijken waar de generatiewissel zich laat voelen en waar een bijkomende woonopgave en verdichting aan de orde zijn. We zoeken lokale besturen die concrete cases van zulke verkavelingswijken met ons willen delen in een reeks workshops van juli tot oktober 2019. Daaruit kunnen we leren hoe tot een transformatie van die wijken te komen.

Context

Verspreid wonen verslindt ruimte, vreet energie en is een belangrijke oorzaak van ons mobiliteitsprobleem. De ‘verkaveling’ kennen we als het typische product van onze weinig zorgvuldige omgang met de beperkt beschikbare ruimte. Toch zijn er in Vlaanderen ook heel wat verouderde  verkavelingswijken te vinden op groeilocaties die goed ontsloten zijn via openbaar vervoer of die op wandel- en fietsafstand gelegen zijn van een dorps- of stadscentrum, en waar ruimte is voor bijkomende woningen binnen het bestaande bebouwde areaal.  Om de dichtheid én de kwaliteit van de woonomgeving in die wijken te vergroten, kunnen een aantal opgaven als hefboom gebruikt worden: overdreven breed uitgevoerde wegenis, nieuwe bewoners met andere woonwensen die er zich vestigen, oudere bewoners die hun woning willen aanpassen of een aangepaste woning zoeken, bestaande woningen die aan (grondige) renovatie toe zijn, de nood aan meer kwalitatieve open en publieke ruimte,...  Om steden en gemeenten bij deze opgave te ondersteunen, willen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester een transformatieprogramma opstarten dat concrete verkavelingswijken ondersteunt in het aanpakken van al deze opgaven.

Workshops verkavelingswijken

Via deze oproep aan lokale besturen willen we in een eerste verkenningsfase een beter zicht krijgen op mogelijke verkavelingswijken die geconfronteerd worden met een bijkomende woon- en verdichtingsopgave. Hoe kunnen we met het transformatieprogramma lokale besturen beter ondersteunen om deze verkavelingswijken te transformeren tot duurzame, dynamische en meer kwaliteitsvolle wijken, met de bijbehorende mix van functies en voorzieningen, met ruimte voor groen en water, en met een luwere mobiliteit?

Aan de hand van drie workshops willen we een scherper inzicht krijgen in de verschillende types van verkavelingen, de uitdagingen en potenties die er spelen, maar vooral ook in de hefbomen en drempels om aan kwaliteitsvolle verdichting te werken, gekoppeld aan het introduceren van voorzieningen en het versterken van bestaande of nieuw te creëren open ruimte. In de workshops komen verschillende kwesties aan bod. Welke juridische drempels of regelgeving zitten in de weg om tot een kwaliteitsvolle en toekomstgerichte transformatie te komen? Hoe blijft zo’n transformatieproces betaalbaar? Hoe koppelen we financiële aan ruimtelijke instrumenten, maar ook aan overtuigingskracht om bewoners en eigenaars te mobiliseren? Welke sleutels en handvaten zijn nodig om onderhandelingen met verschillende partijen aan te vatten. En hoe kan een draagvlak opgebouwd worden en gegarandeerd blijven gedurende een geleidelijk transformatieproces?

Wie kan deelnemen en wat bieden we aan?

De workshops zijn bedoeld voor beleidsmakers van steden en gemeenten (ongeacht de grootte) met concrete cases voor verkavelingswijken die geconfronteerd worden met een  aantoonbare bijkomende woonopgave. Naast een brede groep actoren brengen we financieel-technische, beleidsmatige en ruimtelijke expertise mee aan tafel. We bundelen en synthetiseren na de workshops de belangrijkste inzichten en delen deze met de deelnemers. Deze synthese, boordevol mogelijkheden en winsten voor een andere aanpak voor verkavelingswijken in transformatie, levert stof voor een inspirerende brochure waarmee we de oproep voor het verdere transformatieprogramma lanceren.

Meld u aan voor 31 mei

Vul het invulformulier in om deel te nemen. De initiatiefnemers zullen op basis van de ingediende projecten een selectie maken voor de verschillende workshops met het oog op een representatieve mix van verschillende types van verkavelingswijken. De workshops zullen plaatsvinden van juni tot oktober 2019 in het Atelier Bouwmeester in Brussel. Eerste richtdata voor de workshops zijn 3 juli, 28 augustus en 11 september.

Meer informatie en vragen

De opdrachtgevers zijn het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester.

Voor meer informatie kan u terecht bij: