Ontwerpers Meesterproef 2022 Sociaal Wonen

Met de Meesterproef 2022 willen het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, het Platform Kunst in Opdracht en het kabinet van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele beloftevolle jonge architecten en kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. Grijp deze kans en stel je kandidaat!

Gezocht: 30 recent afgestudeerde ontwerpers voor de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen Stel je kandidaat vóór 13 november 2022, 23 uur

Na de succesvolle Meesterproef 2019 Sociaal Wonen willen we met deze nieuwe editie van de Meesterproef opnieuw sociale huisvesting als thema centraal stellen. We willen een nieuwe lichting ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen.

Het aanbod aan sociale woningen moet groeien, en wel op een kwaliteitsvolle manier. De rol van ontwerpers is hierbij doorslaggevend. Niet alleen zijn er lef en creativiteit nodig om de blik op sociaal wonen te vernieuwen. Het is ook cruciaal dat sociaal wonen geen niche blijft, dat deze maatschappelijke opgave bij alle ontwerpers ingang vindt en deel uitmaakt van hun ontwerppraktijk. De kwaliteit van de ontwerpen en kunstinterventies voor de Meesterproef 2019 was zeer hoog. We hopen met deze nieuwe editie opnieuw een grote groep enthousiaste ontwerpers warm te maken om mee na te denken over een vernieuwende manier van sociaal wonen.

Na de succesvolle Meesterproef 2019 Sociaal Wonen willen we met de nieuwe Meesterproef 2022 het thema sociaal wonen opnieuw centraal stellen en een nieuwe generatie ontwerpers en kunstenaars warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle ontwerpen te realiseren. 

De kwaliteit van de ontwerpen en kunstinterventies van de Meesterproef 2019 was zeer hoog. We hopen met deze nieuwe editie opnieuw een grote groep enthousiaste ontwerpers warm te maken om mee na te denken over een vernieuwende manier van sociaal wonen.

Interesseformulier

Vul het interesseformulier in en laad je portfolio (1 A4) op.

Meer info

Meer info kan u steeds bekomen bij Jouri De Pelecijn van het Team Vlaams Bouwmeester. Stuur een mail

Bekijk de resultaten van vorige editie

 Jonge ontwerpers door de jury gekozen

Artikel A+286

A+286 cover
l
ees het artikelvan Anne Malliet 'Jong talent tekent sociale woningen' in A+ 286.

 

Waarom deelnemen aan de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen?

De Vlaamse Bouwmeester, de opdrachtgevers en deelnemers aan vorige edities geven meer uitleg.

Voor welke projecten kan je je kandidaat stellen?

Projecten Meesterproef 2022 Sociaal Wonen

Met de Meesterproef 2022 willen het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, het Platform Kunst in Opdracht en kabinet Diependaele recent afgestudeerde architecten en beloftevolle jonge kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. De opdrachtgevers en de jonge deelnemers worden hierbij intensief begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester en een aantal ervaren ‘meters en peters’. Na de succesvolle Meesterproef 2019 Sociaal Wonen willen we met de nieuwe Meesterproef 2022 het thema sociaal wonen opnieuw centraal stellen. 

Wat is de Meesterproef?

Met de Meesterproef wil het Team Vlaams Bouwmeester recent afgestudeerde architecten en beloftevolle jonge kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. De jonge deelnemers worden hierbij intensief begeleid door een aantal ervaren ‘meters en peters’. Voor jonge afgestudeerden is de Meesterproef in dit geval niet alleen een kans om een eerste overheidsopdracht uit te voeren, maar ook een manier om uitgebreid kennis te maken met het thema sociaal wonen. Hun jeugdige enthousiasme kan op zijn beurt de opdrachtgevers verrijken met creatieve ideeën en nieuwe inzichten. 

Wie zijn de initiatiefnemers van de Meesterproef 2022?

Voor de editie 2022 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. Het ganse traject wordt mee geïnitieerd door Vlaams minister Matthias Diependaele, bevoegd voor Wonen. In mei 2022 selecteerden de initiatiefnemers tien interessante projecten, waarbij een diverse mix van opdrachten werd nagestreefd. In juni 2022 werd voor elk project een peter of meter aangesteld ter ondersteuning. Nu gaan we op zoek naar jonge, gedreven ontwerpers met interesse om een sociaal woonproject te realiseren. 

Hoe verloopt de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen?

n de tweede helft van november 2022 worden door de opdrachtgevers per project drie ontwerpers geselecteerd, hierin bijgestaan door de meters en peters. Vervolgens vindt op maandag 19 december 2022 een inspiratiedag plaats in Oostende. Via korte lezingen en bezoeken aan voorbeeldprojecten kunnen de ontwerpers zich in de thematiek verdiepen en krijgen ze een actueel, inspirerend en vernieuwend beeld van sociaal wonen.

Na de inspiratiedag kunnen de jonge ontwerpers onder deskundige begeleiding van hun meters en peters starten met de opmaak van een schetsvoorstel. Ontwerpers krijgen drie maanden de tijd om een offerte (schetsontwerp) uit te werken. De begeleiding per project begint telkens met een briefing door de opdrachtgever op de bouwplaats. Vervolgens kunnen ontwerpers rekenen op tussentijdse feedback van hun peter of meter. Ook worden individuele gesprekken georganiseerd met ingenieurs technieken en stabiliteit om praktijkadvies te geven over de eerste schetsen. De VMSW zal de ontwerpers mee wegwijs maken in de regelgeving rond sociaal wonen in Vlaanderen. De jury’s en presentaties zullen plaatsvinden in april-mei 2022. Uiteindelijk duidt de jury voor elk project één laureaat aan, aan wie de opdracht wordt gegund en die de studieopdracht ook effectief zal uitvoeren.

Wat doen de peters en meters?

Elk project wordt intensief begeleid door een meter of peter met kennis van sociale huisvesting. De meter of peter heeft als taak de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van de projectdefinitie, de jonge ontwerpers te begeleiden bij de opmaak van hun offerte en als klankbord te fungeren voor de ontwerper na de gunning van de opdracht. 

Het aspect kunst in opdracht

In de context van sociaal wonen kan een kunstwerk een meerwaarde betekenen in de publieke of collectieve ruimte. Net als de Meesterproef 2019 omvat ook deze editie dan ook kunstopdrachten. Bedoeling is om, bij die projecten die aanleiding geven voor een kunstinterventie, een wisselwerking te doen ontstaan tussen jonge ontwerpers en kunstenaars, zodat zij elkaar wederzijds kunnen inspireren. Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaars. Het Platform doet hiervoor een beroep op freelance curator Zeynep Kubat.  

Wie mag deelnemen?

Je bent afgestudeerd in 2020, 2021 of 2022 als master in de architectuur, als master in de ingenieurswetenschappen – architectuur of als master in de stedenbouw. 

Het is mogelijk om met een team van maximum twee ontwerpers deel te nemen aan de Meesterproef 2022 Sociaal Wonen. Alle ontwerpers zijn afgestudeerd in 2020, 2021 of 2022 als master in de architectuur, als master in de ingenieurswetenschappen – architectuur, als master in de stedenbouw of als master in de landschapsarchitectuur. Gelieve aan te geven en te motiveren waarom jullie een team vormen en waarom dit mogelijk voor de voorkeursprojecten een meerwaarde kan zijn. Ook als team vragen we om één portfolio in te dienen:  één pagina A4 in pdf-formaat, aan de hand van CV, motivatie, eventuele referentie en/of (studie)projecten,....

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent beschikbaar voor de inspiratiedag op maandag 19 december 2022.
  • Je kan het hele traject in het Nederlands volgen.
  • Je kan je vrijmaken om een offerte (schetsontwerp) op te maken en bij gunning een volledige studieopdracht te voltooien.

Wat bieden wij?

  • een boeiende inspiratiedag met deskundige begeleiders, opdrachtgevers en organisatoren
  • de kans om samen met een publieke opdrachtgever een eerste overheidsopdracht uit te voeren, onder begeleiding van het Team Vlaams Bouwmeester en een ervaren meter of peter
  • de kans om samen te werken met kunstenaars
  • een vergoeding van 5000 euro (exclusief btw) voor de opmaak van een geldige offerte
  • het onder de aandacht brengen van het ganse traject en de resultaten van de tien projecten

Heb je interesse?

  • Vul vóór 13 november 2022, 23 uur je gegevens in. Geef aan welke drie projecten je voorkeur wegdragen en waarom.
  • Laad tevens een portfolio op van één pagina A4.