©Ward Anseeuw

©Ward Anseeuw

©Ward Anseeuw

©Ward Anseeuw

Luchtfoto Project 07 Meesterproef 2022 Een inbreidingsproject met sociale koopwoningen en gemeenschappelijk binnengebied in Rupelmonde

©GDI Vlaanderen

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat Rupelmonde ©Olmo Peeters

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat in Rupelmonde

Laureaat architectuur: Ward Anseeuw 

Projectvoorstellen

Ward Anseeuw gebruikt het aanwezige hoogteverschil als de stuwende kracht van zijn concept. De rijwoningen aan de straatkant en de patiowoningen in het binnengebied voorziet hij van parkeerplaatsen die op termijn kunnen omgevormd worden tot fietsenstalling, groen- of ontmoetingsruimte.
Gaëlle Degezelle haar concept vertrekt van een breed ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van een stedenbouwkundige invulling waarbij maximaal open ruimte wordt gevrijwaard en de sociale cohesie tussen de bewoners wordt bevorderd. Het antwoord werd gevonden in een duurzame inbreiding geïnspireerd op een tuinbeluik. Het volledige woonprogramma wordt verdeeld over twee volumes met hofwoningen in het binnengebied.
Kate Kerkhofs en Pieterjan Maes zetten het binnengebied in als groen woonerf. De open ruimte wordt gezien als een sequentie van groene buitenkamers, met een minimum aan verharding. Met het schakelen van doorzonwoningen rond een gedeelde buitenruimte zien zij kansen voor ontmoeting en collectiviteit. De volumes in het binnengebied blijven op respectvolle afstand van de perceelsgrenzen en werken de achterkanten van de woning in de Broekstraat af. 

Projectomschrijving

Rupelmonde is gelegen aan de Schelde bij de monding van de rivier de Rupel. Deze deelgemeente van Kruibeke heeft een rijke geschiedenis, onder meer als geboorteplaats van Gerardus De Creemer, beter gekend onder de naam Mercator. Het projectgebied, gelegen in het bouwblok tussen de Geerard De Creemerstraat en de Broekstraat, ligt op wandelafstand van het centrum van Rupelmonde. De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren wenst hier een tiental sociale koopwoningen te realiseren. 

Het aansnijden van greenfields voor sociale woningbouw is vandaag niet meer aan de orde. De huisvestingsmaatschappij wil met dit inbreidingsproject dan ook op zoek gaan naar mogelijke alternatieven door een bestaand bouwblok kwalitatief te verdichten. Sociale koopwoningen zijn in het verleden voornamelijk gerealiseerd als grondgebonden gezinswoningen met parking of garage. In de toekomst zal deze typologie,vanwege de aanzienlijke grondinname en bouwoppervlakte, steeds minderbetaalbaar en minder wenselijk zijn. Met deze opdracht wil de huisvestingsmaatschappij inzetten op het onderzoek naar evenwaardige kwalitatieve typologieën.Voor de site werd een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt. Dit bepaaltdat maximaal 40% van de projectzone mag wordenbebouwd. Minstens 60% blijftdus over voor omgevingsaanleg. Dit biedt kansen voor een kwalitatieve inrichting van de niet bebouwde ruimte in het bouwblok, met het oog op collectief gebruik en vergroening. 

Met de ruimtelijke transformatie van dit binnengebied wil de huisvestingsmaatschappij inzetten op een kwalitatieve verdichtingsstrategie.De site bevindt zich grotendeels in tweede lijn en grenst hierdoor aan verschillende percelen, elk met een eigen zij- of achterkant. Samen met de aanwezige niveauverschillen vormt dit enerzijds een grote ontwerpuitdaging, en anderzijds een mooie kans om een atypische woontypologie te realiseren. 

MP2207 Sociaal koopproject Broekstraat in Rupelmonde Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren

Broekstraat 28,30 en 38 en achterliggende garages en Geerard De Creemerstraat 63, 9150 Kruibeke

De Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting gaat in Rupelmonde op zoek naar een nieuwe typologie voor een inbreidingsproject

Bouwheer

Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting Beveren
D. van Beverenlaan 11
9120 Beveren

Contact: Karin Beeldens

Ontwerpers
  • Ward Anseeuw (Laureaat)
  • Gaëlle Degezelle
  • Kate Kerkhofs en Pieterjan Maes 
Peter/meter

Bert Haerynck

Type opdracht
  • Nieuwbouw 
  • open/publieke ruimte 
  • …. 
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema/contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit 
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper 
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Christa Dewachter