©Ziou Gao

©Ziou Gao

©Ziou Gao

©Ziou Gao

©Buren collectief

Luchtfoto Project 06 Meesterproef 2022 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

©GDI Vlaanderen

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele

MP2206 Ontmoetingsruimte tuinwijk in Zele ©Olmo Peeters

MP2206 Een nieuwe ontmoetingsruimte voor de tuinwijk in Zele

Laureaat architectuur: Ziou Gao.

Laureaten Kunst in Opdracht: Buren collectief

Projectvoorstellen

Ziou Gao opteert voor één groot ‘huis’ voor de wijk. Het dak vormt als zeer herkenbaar element de basis van het ontwerp. De ontwerper positioneert het alzijdige gebouw op de hoek van het perceel om het publieke karakter te versterken en afstand te nemen van de naburige gebouwen. Het gebouw wordt omringd door verschillende tuinen. De kruin van de boom snijdt een stuk uit het dak.
Emma Cottyn wil met haar voorstel het gebruik van de ontmoetingsruimte zowel binnen als buiten stimuleren. Ze houdt het te verwarmen volume zo klein mogelijk. Voor de keuze van de materialen liet ze zich inspireren door een wandeling in de buurt.
Arno Goedefroo stelt een ontmoetingsruimte voor die ‘uitwaait’ naar de omgeving en daardoor uitnodigend werkt. Alle materialen refereren aan menselijke ambachten. Een buitenhaard richt zich naar de nieuwe woonwijk.

Buren collectief verdiepte zich in de plaatselijke tradities omtrent eten en voedsel. De kunstenaars zien eten als cultureel verbindend element en gaan op zoek naar de recepten die in de wijk circuleren. Ze creëren samen met de buurt een picknicktafel waarin recepten bewaard kunnen worden en onder andere tijdens de inhuldiging klaargemaakt kunnen worden.
Bert Villa sluit met zijn artistiek concept aan bij het architecturaal ontwerp van Emma Cottyn. Zijn werk ‘Hemelwater’, een spiraalvormige stalen structuur die hij als een sculptuur aan het buurthuis koppelt, maakt het hergebruik van water en de problematiek errond zichtbaar.
Rune Tuerlinckx wil ontmoeting stimuleren door een tafel te ontwerpen als een structuur voor zeven jonge appelboompjes, die tijdens hun groei zo gemanipuleerd zullen worden dat ze de vorm van de tafel overnemen.

Projectomschrijving

De Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw in Zele staat voor een groot inbreidingsproject van drie appartementsgebouwen en tien grondgebonden woningen in een tuinwijk. In voorbereiding op het bouwproject werd een stedenbouwkundige studie opgemaakt door Blauwdruk Stedenbouw. De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor dit project is recentelijk ingediend door 2DVW architecten en de werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd.

Er is nood aan een nieuwe ontmoetingsruimte voor de hele wijk. Een nieuw paviljoen moet het oude, ondertussen reeds afgebroken wijklokaal vervangen. De site is centraal gelegen in de wijk, vlakbij de volkstuintjes en gekoppeld aan een fiets- en voetgangerstoegang. De nieuwe polyvalente ontmoetingsruimte moet uitnodigend en laagdrempelig zijn, het ontmoeten in de hele wijk faciliteren, plaats bieden aan verenigingen en het beheer van de volkstuintjes mogelijk maken.

De omgevingsaanleg speelt een zeer belangrijke rol bij de integratie van het project in de vernieuwde buurt. Een goede aansluiting op de publieke ruimte en de volkstuintjes is daarbij cruciaal. In de directe omgeving van het paviljoen moet het informele ontmoeten extra gestimuleerd worden.

Kunst in opdracht maakt deel uit van het denk- en ontwerpproces voor dit project. Een kunstwerk kan de sociale context versterken en het ontmoeten faciliteren. ‘Ontmoeting’ is het sleutelwoord voor zowel de ontwerp- als de kunstopdracht. Beide moeten erop gericht zijn, een plaats te creëren waar diverse activiteiten kunnen plaatsvinden met diverse doelgroepen: een sinterklaasfeest, een halloweentocht, een kaartavond enz. De ontmoetingsruimte moet een plek worden voor jong en oud, autochtonen en allochtonen, naaste en verre buren: een ontvangstruimte voor de hele tuinwijk. Participatie van de bewoners is dan ook een must om deze opdracht te begrijpen en uit te voeren.

Gezien de kleinschaligheid van het project en de directe nabijheid van woningen is het een uitdaging om na te denken over efficiënte bouwsystemen. Het paviljoen dient duurzaam, flexibel en gebruiksvriendelijk te zijn.

MP2206 Een nieuwe ontmoetingsruimte voor de tuinwijk in Zele Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Zele

Stokstraat / Kastanjestraat te 9240 Zele

Centraal in de tuinwijk in Zele wil de Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw een gebouw realiseren waar ‘ontmoeting’ het sleutelwoord is voor zowel de ontwerp- als de kunstopdracht. 

Bouwheer

Gewestelijke Maatschappij voor Woningbouw cvba Zele
Acacialaan 49,
9240 Zele

Contact: Kathleen Hoogewys

Ontwerpers
 • Ziou Gao (Laureaat)
 • Emma Cottyn
 • Arno Goedefroo 
Kunstenaars
 • Melissa Mabesoone & Oshin Albrecht (Buren collectief) (Laureaat)
 • Bert Villa
 • Rune Tuerlinckx 
Type opdracht
 • Nieuwbouw
 • Publieke ruimte
 • Kunst in opdracht
 • Participatie bewoners 
Peter/meter

Koen Schoukens (Marcel Architecten)

gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

ereloonpercentage architectuur en omgevingsaanleg: 12% (excl. opmeting, ingenieur stabiliteit, ingenieur technieken, EPB en veiligheidscoördinator) 

Wedstrijdvergoeding
 • 3 ontwerpers werken een offerte uit
 • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Annelies Augustyns