©Hanne Aerts

©Hanne Aerts

©Hanne Aerts

©Hanne Aerts

©Hanne Aerts

Luchtfoto Project 05 Meesterproef 2022 Kempisch Tehuis cvba

©GDI Vlaanderen

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel

MP2205 Vernieuwing sociale woonwijk Hamont1 Hamont-Achel ©Olmo Peeters

MP2205 Vernieuwing van de sociale woonwijk Hamont1 in Hamont-Achel

Projectvoorstellen

Hanne Aerts stelt een stedenbouwkundig concept voor op maat van de wijk. De footprint van de woningen blijft ongewijzigd, waardoor ingezet kan worden op kostenefficiëntie bij de productie van de nieuwe woningen. Door het bijzondere dakenspel ontstaan toch verschillende types woningen met een eigen herkenbaarheid. De doordachte ingrepen bieden de mogelijkheid om op langere termijn het tweede deel van de wijk op dezelfde manier te renoveren.
Liedewij De Pestel en Margaux Verbeke vertrekken van een grondige analyse van het landschap en de streek, met aandacht voor de omgang met begrenzingen en de aanwezigheid van een waterrijk (bos)gebied. De nieuwe woningen, geïnspireerd op de historische ‘teutenwoning’, zijn opgevat als villa’s in het groen die telkens per twee gekoppeld worden.
Toon Claerhout zijn masterplan zet in op sociale interactie en maximale groenruimtes, door de aaneengesloten woningen aan de voorzijde te groeperen rond een plein en deze aan de achterzijde te voorzien van een genereuze collectieve tuin. De vlinderdaken van de nieuwe woningen verwijzen naar de bestaande woningen in de wijk. 

Projectomschrijving

De wijk Hamont1 dateert van 1963 en bestaat uit dertig geschakelde ééngezinswoningen met twee bouwlagen. Vijftien huurwoningen zijn vandaag nog eigendom van de sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. Ze liggen enigszins verspreid in de wijk. De huurwoningen voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen qua wooncomfort en energie. Gelet op de grote omvang en kostprijs van een eventuele renovatiecampagne werd beslist om de woningen te slopen en te vervangen. Met het nieuwe aanbod wil Kempisch Tehuis niet alleen comfortabele, energiezuinige en kwalitatieve woningen aanbieden, maar ook inspelen op de vraag naar kleinere units. Momenteel tellen alle woningen drie of vier slaapkamers. Het is de intentie van de huisvestingsmaatschappij om nog vijf woningen aan te bieden die geschikt zijn voor grote gezinnen. De andere units moeten kleiner zijn (type 1/2, type 2/3, type 2/4 en type 3/4) en een antwoord bieden op de grote vraag naar woningen voor alleenstaanden of kleine gezinnen.  

De huidige woningen hebben een aanzienlijke perceelbreedt een een ruime voortuinstrook. Dit nodigt uit om creatief na te denken over een slimme en efficiënte schakeling van woontypes, zodat het huidige sociale woonaanbod in de wijk kan toenemen. Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze aan de hand van ontwerpend onderzoek nagaan welke de mogelijkheden voor verdichting zijn in deze context.  

In eerste instantie wenst Kempisch Tehuis het onderzoek toe te spitsen op acht woningen gelegen ten noorden van de Korte Ruiterstraat. Aan de ontwerpers wordt gevraagd te onderzoeken op welke manier hier nieuwe kwalitatieve woonvormen geïntegreerd kunnen worden zonder de eigenheid van de wijk uit het oog te verliezen. In het straatbeeld moeten de nieuwe woningen zich presenteren als grondgebonden woningen, zodat het karakter van de wijk bewaard blijft. Er wordt vooropgesteld dat het huidige aantal van acht woningen kan uitbreiden tot maximaal veertien. Het is aan de ontwerpers om aan te tonen of dit haalbaar is en welke condities hiervoor vereist zijn, zoals collectieve buitenruimte, berging, parkeervoorzieningen enz. 

De wijk telt momenteel alleen grondgebonden woningen. De eventuele keuze voor een meer collectieve woonvorm moet ook door het stadsbestuur van Hamont-Achel gedragen worden. Kempisch Tehuis is dan ook op zoek naar ontwerpers met een groot verbeeldend vermogen, die het gemeentebestuur kunnen enthousiasmeren om actief mee na te denken over andere woonvormen in de nu nog homogene wijk.  

In een latere fase voorziet de huisvestingsmaatschappij ook de mogelijkheid om aan de ontwerpers een kleine vervolgopdracht toe te kennen om te onderzoeken hoe de bedachte typologie getransponeerd kan worden naar de overige huurwoningen in de wijk of zelfs naar andere woonwijken binnen het werkingsgebied van Kempisch Tehuis.   

MP2205 Vernieuwing van de sociale woonwijk Hamont1 in Hamont-Achel Kempisch Tehuis cvba

Ruiterstraat-Smettert, 3930 Hamont-Achel 

Verspreid door de woonwijk uit 1963 bevinden zich tal van verouderde woningen die met respect voor het typische karakter van de wijk vervangen moeten worden.

Bouwheer

Kempisch Tehuis cvba
Ringlaan 20
3530 Houthalen-Helchteren

Contact: Jessica Haex

Ontwerpers
  • Hanne Aerts (Laureaat)
  • Liedewij De Pestel & Margaux Verbeke
  • Toon Claerhout 
Type opdracht

Nieuwbouw

Peter/meter

Thomas Willemse

gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Honorarium

VMSW barema/contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Hedwig Truyts