©Annais Berx en Lauren Oversteyns

©Annais Berx en Lauren Oversteyns

©Annais Berx en Lauren Oversteyns

©Annais Berx en Lauren Oversteyns

©Annais Berx en Lauren Oversteyns

©Annais Berx en Lauren Oversteyns

Luchtfoto Project 04 Meesterproef 2022 Cordium cvba

©GDI Vlaanderen

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk

MP2204 pilootproject wijk Herkenbosch, Sint-Lambrechts-Herk ©Olmo Peeters

MP2204 Een pilootproject voor de wijk Herkenbosch in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt)

Laureaten architectuur: Annaïs Berx en Lauren Oversteyns.

Laureaat Kunst in Opdracht: Alice Pandolfo

Projectvoorstellen

Annaïs Berx en Lauren Oversteyns brengen structuur in de site door de introductie van een nieuwe buurtweg die de mobiliteitsas van de wijk vormt, en een buurtpark dat de site verbindt met de omliggende wijk. De inplanting van de gebouwen, met een gevarieerd aanbod van woningen, is gebaseerd op de typologie van de vierkantshoeve met woningen rond een erf.
Alexander Auris en Goele Reynders delen de site op in twee zones: een noordelijk deel met stedelijke woningen en een zuidelijk deel met woningen in een park. De gebouwen verheffen zich 1,5 meter boven het maaiveld om zo half ondergrondse parkeerplaatsen te creëren voor fietsen en auto’s: een ruimte die op termijn eenvoudig te herbestemmen is.
Tom De Bleser en Ward Geens willen met hun masterplan de kwaliteiten van de dorpse architectuur en het karakter van de wijk vrijwaren. Ze werken met verschillende types groenruimtes en woningen, zodat een levendig straatbeeld ontstaat. Voor de woningen voorzien ze vier typologieën: de rijwoning, de galerijwoning, de portiekwoning en de gestapelde woning.

Kunstenaar Alice Pandolfo baseert haar concept op het idee van ‘samen doen’. Samen met de bewoners wil ze een sculptuur realiseren die uitnodigt tot spel en intergenerationeel contact. Dit kan in de vorm van een soort poort, tafels, banken en barbecues.
Manon Van den Eeden creëerde als antwoord op haar vraag ‘Hoe kan kunst zorgen voor verbinding en welke rol kan een kunstwerk hierin spelen?’ een fontein als ontmoetings- en herkenningsplek. Rond de cirkelvormige, geribbelde fontein plaatst ze zitelementen die door de bewoners tijdens een workshop versierd kunnen worden.
Zena Van den Block stelt vast dat de huidige bewoners trots zijn op hun wijk. Voor haar artistiek concept vertrekt ze van door de bewoners genomen oude en nieuwe foto’s, die ze wil omzetten tot toeristische borden.

Projectomschrijving

De wijk Sint-Lambrechts-Herk 1 is een typische woonwijk zoals deze in de late jaren 1960 gebouwd werden. Het is er rustig wonen in de nabijheid van Hasselt, maar de appartementen en woningen voldoen helemaal niet meer aan de huidige normen. Onderzoek heeft intussen uitgewezen dat 24 appartementen niet meer renoveerbaar zijn. Voor de 33 eengezinswoningen is de situatie complex, mede door de aanwezigheid van aangrenzende eigenaarswoningen. Voor de resterende huurwoningen diende Cordium een proefproject in via de oproep Vlaanderen Circulair van OVAM. In dit kader wordt nu onderzocht hoe deze woningen een tweede leven kunnen krijgen.

De bovengenoemde 24 appartementen zijn wel volledig in eigendom van de huisvestingsmaatschappij en zullen gesloopt worden. Voor dit perceel liet Cordium eerder een masterplan opmaken dat de eerste krijtlijnen voor de herontwikkeling uitzet. Cordium wil voor dit project een voortrekkersrol opnemen wat betreft duurzaamheid in al zijn facetten, gaande van energie en waterhuishouding tot sociale en ruimtelijke aspecten. Om deze ambities waar te maken, is een revisie van het masterplan aan de orde. Naast de opmaak van dit masterplan betreft de opdracht binnen de Meesterproef een eerste realisatie van een tiental wooneenheden. Cordium gelooft dat de realisatie van een innovatief pilootproject met frisse ideeën van jonge ontwerpers de toon kan zetten voor de verdere wijkontwikkeling.

Cordium is ervan overtuigd dat een kunstwerk de culturele en maatschappelijke context van het project kan versterken. Het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media selecteert en begeleidt de kunstenaar(s).

MP2204 Een pilootproject voor de wijk Herkenbosch in Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) Cordium cvba

Sint-Lambrechts-Herkstraat, Lindenhofstraat, Eikenhofstraat en Rode Kruisstraat, 3500 Sint-Lambrechts-Herk (Hasselt) 

In een typische jaren ’60 woonwijk wil Cordium inzetten op duurzaamheid in al zijn facetten voor de bouw van een tiental wooneenheden. 

Bouwheer

Cordium cvba,
Gouverneur Roppesingel 133
3500 Hasselt

Contact William Nelissen

Ontwerpers
 • Annais Berx en Lauren Oversteyns (Laureaat)
 • Alexander Auris en Goele Reynders
 • Tom De Bleser en Ward Geens 
Kunstenaars
 • Alice Pandolfo (Laureaat)
 • Manon Van den Eeden
 • Zena Van den Block
Peter/meter

Véronique Tavernier

Type opdracht
 • masterplan
 • nieuwbouw
 • omgevingsaanleg
 • kunst in opdracht 
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium
 • Masterplan 10.000 euro (excl. btw)
 • VMSW barema 2006 (versie 1 juli 2019)
Wedstrijdvergoeding
 • 3 ontwerpers werken een offerte uit
 • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Eva Amelynck