©Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel

©Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel

©Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel

©Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel

©Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel

Luchtfoto Project 08 Meesterproef 2022 Volledige studieopdracht voor de vervanging van zes bungalowwoningen in Sint-Truiden

©GDI Vlaanderen

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden

MP2208 Vervanging bungalowwoningen Koekestraat in Sint-Truiden ©Olmo Peeters

MP2208 Vervanging van zes bungalowwoningen en integrale visie op de site Koekestraat in Sint-Truiden

Laureaten architectuur: Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel 

Projectvoorstellen

Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel zien het project als een interessante overgang tussen de twee schalen in de buurt: verkavelingen enerzijds en densere projecten anderzijds. Een doorgang maakt de site doorwaadbaar. Het grotere volume erlangs markeert deze doorgang. Geïnspireerd door de kangoeroewoning omringen ze de seniorenwoningen door andere types die door eenzelfde gaanderij ontsloten worden, om spontane ontmoetingen en activiteiten te stimuleren.
Liesbeth Buys haar voorstel wordt gekenmerkt door diverse elementen: twee overdekte doorsteken naar het binnengebied, verticale circulatie, collectieve ruimte en de L-schakeling van de woningen. Het achterliggende groen wordt zo een parkje dat kan worden opengesteld voor de buurt. In het gevelbeeld wordt de plint geaccentueerd met een ander materiaal om zo een link te behouden met de voormalige bungalows.
Tom Lambrechts herneemt de stedenbouwkundige verspringing in de rooilijnen van de huidige paviljoenen en biedt zo ruimte voor allerlei elementen (een bank, een bloembak, bomen, …) die de ontmoeting tussen mensen kunnen bevorderen. Het volume telt afwisselend twee en drie bouwlagen en maakt zo een schaalovergang tussen de homogene tuinwijk en de heterogene omliggende bebouwing. Drie traphallen bieden toegang tot en zicht op de collectieve tuin. 

Projectomschrijving

De Koekestraat maakt de verbinding tussen de snelweg ten zuiden van Sint-Truiden en de oude Vesten van de historische binnenstad. Ze biedt een typisch voorbeeld van randstedelijk wonen met een relatief lage densiteit en potentieel voor verdichting. Langs deze straat, op wandelafstand van de Grote Markt van Sint-Truiden, bezit de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Sint-Truiden zes geschakelde bungalows. Deze kleine ‘paviljoenen’ van telkens +/- 40m2 bruto beantwoorden met hun ene bouwlaag niet aan de huidige vraag naar compactheid. Ze worden momenteel bewoond door alleenstaande senioren, maar zijn erg verouderd en energetisch in slechte staat. Een renovatie van deze woningen zou geen antwoord bieden op de uitdagingen van duurzaamheid en kwalitatief wonen, en zou ook de onderbenutting van deze site bestendigen. Daarom wil de huisvestingsmaatschappij de verouderde bungalows vervangen door nieuwe kwaliteitsvolle en duurzame woningen.

In de Koekestraat zijn de typische woningen met voortuinen en het alomtegenwoordige langsparkeren heel bepalend. Door de verbreding van het wegprofiel ter hoogte van de bungalowwoningen ontstaat echter een ‘voorpleintje’ met twee majestueuze bomen, die deze plek een bijzonder karakter geven. Na het voorpleintje versmalt de straat weer tot een passage voor langzaam verkeer naar de Vesten en de Grote Markt. Ook aan de achterzijde van de woningen is de buitenruimte heel specifiek. Hier zijn namelijk een gemeenschappelijke tuin en parkeervoorzieningen gelegen van een ander project van Nieuw Sint-Truiden (project Spiegelstraat). Deze collectieve voorzieningen zijn niet rechtstreeks toegankelijk vanuit het gebouw aan de Spiegelstraat. Door die fysieke scheiding wordt de tuin nauwelijks gebruikt, en worden 14 van de 23 parkeerplaatsen extern verhuurd (dus niet aan de huurders van Nieuw Sint-Truiden zelf). De bungalowwoningen sluiten wel aan op deze collectieve binnenruimte. Door de achteraf gebouwde buitenbergingen achteraan de bungalows en het niveauverschil tussen de twee sites is echter ook hier sprake van een fysieke scheiding. Met het voorpleintje aan de ene zijde en de collectieve binnenruimte aan de andere zijde bezit de site een groot onderbenut potentieel.

Nieuw Sint-Truiden wil daarom een totaalvisie op de site laten ontwikkelen, waarin niet enkel het woonvraagstuk, maar ook de relatie van de woningen tot de context aandacht krijgen. De huisvestingsmaatschappij wil op deze site kwaliteitsvolle woningen voorzien, in een mix van zowel kleine woningen (voor de huidige bewoners) als grotere gezinswoningen. Een belangrijke uitdaging voor dit project is dan ook het onderzoek naar diverse typologieën van gestapeld wonen. Hoe en in welke typologie kunnen senioren en gezinnen met kinderen op een kwaliteitsvolle manier samenwonen? En hoe kunnen de gemeenschappelijke tuin en binnenruimte hiervoor maximaal worden ingezet? De vraag hoe dit binnengebied gebruikt kan worden en of hier een doorsteek wenselijk is om de tussenruimte toegankelijker te maken, behoort dan ook integraal tot deze opdracht. Daarnaast kan er gezocht worden naar een gedeelde oplossing voor het parkeren. Dit project biedt de ideale kans om op schaal van het bouwblok na te denken over een optimaal gebruik van de open ruimte voor alle woningen (van Nieuw Sint-Truiden) die eraan grenzen.

Hoeveel woningen op deze site gerealiseerd zullen worden, zal uit het ontwerpend onderzoek moeten blijken, rekening houdend met de combinatie van diverse types woningen, met de richtlijnen van het RUP Sint-Pieter en met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (bouwhoogte, oppervlakte buitenruimte, parkeren…). Nieuw Sint-Truiden huldigt de visie dat alle projecten die momenteel worden opgestart, moeten voldoen aan de doelstellingen van Energieneutraal Wonen in 2050. Nieuw Sint-Truiden wenst bijgevolg een grote inspanning te leveren om de energieprestatie en het binnenklimaat in haar patrimonium te optimaliseren. Op deze site wordt dus niet enkel gestreefd naar een vernieuwende typologie voor samenwonen of naar de kwalitatieve integratie van het bouwblok, maar ook naar een project dat klaar is voor de toekomst en in 2050 nog relevant is.

MP2208 Vervanging van zes bungalowwoningen en integrale visie op de site Koekestraat in Sint-Truiden Nieuw Sint-Truiden cv

Koekestraat 3, 5, 7, 9, 11 en 13 te 3800 Sint-Truiden 

De zes bestaande bungalow woningen langs het ‘voorpleintje’ voldoen niet langer, noch in energetisch opzicht noch qua dichtheid. 

Bouwheer

Nieuw Sint-Truiden cv
Gorsemweg 53
3800 Sint-Truiden

Contact: Koen Hamonts

Ontwerpers
  • Marie-Caroline Kawa en Yolente Van Brussel (Laureaat)
  • Liesbeth Buys
  • Tom Lambrechts 
Peter/meter

Jürgen Vandewalle (dierendonckblancke architecten)

Type opdracht
  • Vervangbouw

  • Publieke ruimte
  • Aandacht voor collectieve functies
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

Honorarium

VMSW barema / contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Annelies Augustyns