Luchtfoto Project 03 Meesterproef 2022 Woonpunt Mechelen cvba

©GDI Vlaanderen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen

MP2203 Vervangingsbouw centrum Mechelen ©Olmo Peeters

MP2203 Vervangingsbouw in het centrum van Mechelen

Projectomschrijving

In de Guldenbodemstraat, een woonstraat achter de Kazerne Dossin, staat een flatgebouw met tien appartementen. Gezien de slechte leefbaarheid en bouwfysische toestand van het gebouw kiest Woonpunt Mechelen hier voor sloop en vervanging. Dit biedt mogelijkheden om een project te realiseren waarbij elke toekomstige bewoner beschikt over een appartement met ruimtelijke kwaliteit, privacy en een kwalitatieve buitenruimte. Er dienen opnieuw tien appartementen gerealiseerd. De focus ligt hierbij op een- en tweeslaapkamerflats. 65-plussers vormen de doelgroep.

De uitdaging van het project is hierin gelegen, kwalitatieve appartementen te realiseren binnen de beperkte oppervlakte en bouwdiepte van het perceel. De nagestreefde kwaliteit betreft enerzijds de leefbaarheid in de ruime zin van het woord, maar ook duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid. De Guldenbodemstraat is een woonerf met beperkte afstand tussen de twee gevels en met beperkte doorgang van wagens. We vragen een geheel van appartementen dat past in de context van de woonwijk en zich specifiek inpast in dit woonerf. 

Het project is enkel realiseerbaar wanneer de nodige parkeerplaatsen worden voorzien. Woonpunt Mechelen wenst op deze site geen ondergrondse parking. Daarom wordt in een eerste fase een parkeervisie gevraagd voor de wijk (Guldenbodemstraat 2,3,4,6,8 en 10, Duivelstraatje 1,3,4,6,7 en 8 en Zelestraat 66). Deze reikt mogelijkheden aan om de parkeerplaatsen voor de vervangbouw te realiseren op wijkniveau, bijvoorbeeld door het gebruik van deelwagens.

MP2203 Vervangingsbouw in het centrum van Mechelen Woonpunt Mechelen bv

Guldenbodemstraat, 2800 Mechelen

Bouwheer

Woonpunt Mechelen bv
Lijsterstraat 6
2800 Mechelen

Contact: Veerle De Valck

Ontwerpers
  • Jonathan Cludts en Ward Peetermans
  • Michiel Deumens
  • Tessa Heyninck en Lou Sanders
Peter/meter

Christopher Paesbrugghe (COLLECTIEF NOORD ARCHITECTEN)

Type project
  • vervangbouw

  • masterplan
Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006 

Wedstrijdvergoeding
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper
Contactpersoon Team Vlaams Bouwmeester

Jouri De Pelecijn