Projecten Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Opdrachtgevers met sociale woningprojecten konden zich gedurende meer dan en maand (maart 2019) kandidaat stellen om, in samenwerking met jonge ontwerpers en beloftevolle kunstenaars, uitdagende projecten voor te stellen en vernieuwende resultaten neer te zetten. Opdrachtgevers en jonge ontwerpers worden gedurende het traject bijgestaan door een peter of meter. 

Uit de veertien kandidaten selecteerde de stuurgroep (Team Vlaams Bouwmeester, Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) tien interessante projecten. Hierbij werd een mix van opdrachten nagestreefd. Bij de selectie werd gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de opgaven en de mate waarin ze een uitdaging en kans op vernieuwing bieden. Daarnaast werd gepeild naar de garanties voor realisatie en de bereidheid van de opdrachtgever om actief mee te werken aan de begeleiding en selectie van de jonge ontwerpers.