Partners

Voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen sloegen het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen en Het Platform Kunst in Opdracht de handen in elkaar. Alle partners worden vertegenwoordigd in de stuurgroep, een begeleidend en overkoepelend orgaan voor de Meesterproef, aangevuld met een externe deskundige. De Meesterproef 2019 Sociaal Wonen wordt tevens ondersteund door minister Liesbeth Homans, bevoegd voor Wonen.

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 100 jaar sociaal wonen

In 2019 bestaat sociaal wonen 100 jaar, de Meesterproef van de Vlaamse Bouwmeester bestaat twintig jaar. De samenwerking tijdens dit jubileumjaar biedt de mogelijkheid aan jonge ontwerpers om via de Meesterproef mee te bouwen aan het sociaal wonen van morgen. Het is tevens in dat kader dat de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen zich engageert om een aantal duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG's (Sustainable Development Goals) in de verf te zetten. De uitvoering van de SDG's past binnen de Visie 2050, de toekomstvisie van de Vlaamse Regering.

 

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen ASTER, een programma voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven in sociale woningen

De samenwerking binnen de Meesterproef biedt niet enkel een antwoord op concrete problematieken, het is ook een manier om de doelstelling van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, geformuleerd in ASTER (‘een programma voor de ontwikkeling van duurzame initiatieven in sociale woningen’), uit te voeren. Door het investeren in energie-efficiënte maatregelen en door sociale huurders toegang te verschaffen tot hernieuwbare energiebronnen wil de VVH een belangrijke partner zijn van de Vlaamse Regering om de strijd tegen klimaatverandering aan te pakken.

Artikel Meesterproef in Fundamenten (volledige editie)

Het Platform Kunst in Opdracht

Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media zet in op het versterken van de praktijk van Kunst in Opdracht. Door het decreet Kunst in Opdracht brengen opdrachtgevers vanuit alle beleidsdomeinen boeiende opdrachtcontexten aan die aanleiding kunnen zijn voor kunst. Maar niet iedereen heeft de ervaring en expertise in huis om kunst in een maatschappelijk traject en/of ontwerpproces op een zinvolle manier in interactie te brengen met betrokken actoren en diverse opdrachtsituaties. Met de nieuwe editie van de Meesterproef wordt een kans gecreëerd om in relatie tot sociaal wonen ontwerpers samen met kunstenaars op pad te sturen en te ontdekken wat de meerwaarde van kunst kan zijn in relatie tot de omgeving waar mensen wonen en samenleven. Door de samenwerking van Team Vlaams bouwmeester, de partners uit de sector van Sociaal Wonen en het Platform Kunst in Opdracht ontstaat hierdoor voor zowel opdrachtgevers en deskundigen als de jonge ontwerpers en kunstenaars een kwaliteitsvolle praktijkervaring die verder gedeeld kan worden.

 

 

 

Team Vlaamse Bouwmeester Meerjarenprogramma 2017-2020: Ruimte maken voor mens en natuur

De samenwerking schrijft zich ook in in het meerjarenprogramma 2017-2020 van de Vlaamse Bouwmeester: ‘De Meesterproef daagt publieke opdrachtgevers uit om jonge ontwerpers en kunstenaars een kans te geven een eerste overheidsopdracht uit te voeren. Onder begeleiding van een door de Vlaamse Bouwmeester aangestelde meter of peter kunnen de meest innovatieve en frisse oplossingen ook werkelijk uitgevoerd worden.’

 

Partners verenigd in stuurgroep

Alle partners (het Team Vlaams Bouwmeester, de VMSW, de VVH, KIO en het kabinet bevoegd voor Wonen) worden vertegenwoordigd in de stuurgroep aangevuld met een externe deskundige. Voor de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen werd als extern deskundige gekozen voor Pieter Walraet, zaakvoerder van KPW Architecten cvba en voorzitter van de vzw Stad en Architectuur in Leuven. Het ganse traject van de Meesterproef wordt ondersteund door de stuurgroep die mee zorgt voor de algemene kwaliteitsbewaking.