Vuistregels voor meerwaarde Publiek-private samenwerking

De publicatie Vuistregels voor meerwaarde. Publiek-private samenwerking is een gezamenlijke uitgave vanhet Vlaams Kenniscentrum PPS, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Team Vlaams Bouwmeester. Het boekje vormt de voorlopige conclusie van een gedeeld onderzoekstraject rond publiek-private samenwerking, dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent: een aanbevelingsnota ter attentie van het brede werkveld en de bevoegde beleidsverantwoordelijken.