Vuistregels voor meerwaarde Publiek-private samenwerking

Zopas verscheen de nieuwe publicatie Vuistregels voor meerwaarde. Publiek-private samenwerking, een gezamenlijke uitgave vanhet Vlaams Kenniscentrum PPS, de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV en het Team Vlaams Bouwmeester. Het boekje vormt de voorlopige conclusie van een gedeeld onderzoekstraject rond publiek-private samenwerking, dat werd begeleid door wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent: een aanbevelingsnota ter attentie van het brede werkveld en de bevoegde beleidsverantwoordelijken.