Kunst in Opdracht 2006 - 2013

Het nieuwe boek Kunst in opdracht 2006-2013 vormt een vervolg op het in oktober 2006 voorgestelde overzichtswerk Kunst in opdracht 1999-2005. Het boek, dat verschijnt in een Nederlands- en een Engelstalige versie, omvat een complete inventaris van alle projecten waar de kunstcel in de voorbije jaren bij betrokken was. Niet minder dan 144 verschillende kunstwerken (gerealiseerd of in conceptfase), geconcipieerd voor de meest diverse publieke en semipublieke contexten (zorginstellingen, scholen, publieke ruimte, administratieve gebouwen enzovoort) en verspreid over heel Vlaanderen, komen hierin aan bod. Een gevarieerde greep uit deze ‘collectie’ wordt door enkele gastauteurs en (voormalige) medewerkers van de kunstcel uitgebreider onder de loep genomen. In vraaggesprekken met een aantal opdrachtgevers wordt tevens gepeild naar hun ervaringen met kunst in opdracht en de professionele begeleiding daarbij.

In een inleidende tekst wordt aandacht besteed aan de inhoudelijke accenten die elk van de artistiek adviseurs tijdens hun mandaat aanbrachten, en aan mogelijke toekomstscenario’s voor een hernieuwd beleid inzake kunst in opdracht. Waar staan we in Vlaanderen met kunst in opdracht en welke kwesties zijn aan de orde in functie van een verdere professionalisering van het veld? Welk nieuw instrumentarium kan voor beleid en praktijk worden ontwikkeld met het oog op inhoudelijke verrijking en optimalisering? Welke dienstverlening en ondersteuning hebben kunstenaars en opdrachtgevers daarbij nodig?

Kunst in opdracht 2006-2013

Art by Commission 2006-2013

Uitg. Team Vlaams Bouwmeester, hardcover, 232 p., geïll.

isbn 9789040303630 (NL) – 9789040303647 (ENG)

 

Tekstbijdragen van Pieterjan Gijs, Eva Gonzalez Sancho, Katrien Laenen, Ulrike Lindmayr, Frank Maes, Rolf Quaghebeur, Catherine Robberechts, Jorinde Seijdel, Koen Sels, Ronald Van de Sompel, Peter Swinnen, Christophe Van Gerrewey, Wim Van Mulders en Paul Vermeulen

Werk van Philip Aguirre y Otegui, Art & Language, Orla Barry, Ruben Bellinkx, Marcel Berlanger, Guillaume Bijl, Michaël Borremans, Dirk Braeckman, Frank Bragigand, Pedro Cabrita Reis, Jacques Charlier, Vaast Colson, Wim Cuyvers, Franky D.C, Anne Daems, Peter De Bruyne, Louis De Cordier, Thierry De Cordier, Ilke De Vries, Johan De Wilde, Gerda Dendooven, Denicolai & Provoost, Stief Desmet, Anno Dijkstra, Honoré δ'O, Peter Downsbrough, Fred Eerdekens, Ieva Epnere, Wapke Feenstra, Christoph Fink, Michel François, Mekhitar Garabedian, Alberto Garutti, Lode Geens, Frederic Geurts, Jef Geys, Joris Ghekiere, Roberta Gigante, Pieterjan Gijs, Johan Grimonprez, Marie-Ange Guilleminot, Frank Halmans, Ellen Harvey, Bren Heymans, Erika Hock, Thomas Huyghe, Henri Jacobs, Ann Veronica Janssens, Jan Kempenaers, Suchan Kinoshita, Aglaia Konrad, John Körmeling, Franciska Lambrechts, Jozef Legrand, Gabriel Lester, Bernd Lohaus, Emilio López-Menchero, Fabian Luyten, Valérie Mannaerts, Wesley Meuris, Carlo Mistiaen, Sophie Nys, Willem Oorebeek, Ria Pacquée, Manfred Pernice, Tinka Pittoors, Perry Roberts, Gert Robijns, Peter Rogiers, Guy Rombouts, Maya Roos, Sarah & Charles, Kelly Schacht, Florian Slotawa, Fiona Tan, Christophe Terlinden, Koen Theys, Ante Timmermans, Adrien Tirtiaux, Sven’t Jolle, Ana Torfs, Mitja Tušek, Guy Van Bossche, Patrick Van Caeckenbergh, Maarten Van den Abeele, Koen Van den Broek, Paul Van Haegenbergh, Jan Van Imschoot, Benoît Van Innis, Philippe Van Isacker, Anne-Mie Van Kerckhoven, Dan Van Severen, Philippe Van Snick, Niko Van Stichel, Patrick Vanden Eynde, Els Vanden Meersch, Eric Vanhaegenborgh, Koen Vanmechelen, Richard Venlet, Benjamin Verdonck, Peter Verhelst, Gert Verhoeven, Pieter Vermeersch, Katrien Vermeire, Henk Visch, Kris Vleeschouwer, Leen Voet, Tim Volckaert, Vadim Vosters, Leon Vranken, Pieter Walraet, Freek Wambacq, Lawrence Weiner, Aeneas Wilder, Ward Zwart