Boekvoorstelling en debat Kunst in Opdracht 2006 - 2013

Het nieuwe boek Kunst in opdracht 2006-2013 vormt een vervolg op het in oktober 2006 voorgestelde overzichtswerk Kunst in opdracht 1999-2005. Het boek, dat verschijnt in een Nederlands- en een Engelstalige versie, omvat een complete inventaris van alle projecten waar de kunstcel in de voorbije jaren bij betrokken was. Niet minder dan 144 verschillende kunstwerken (gerealiseerd of in conceptfase), geconcipieerd voor de meest diverse publieke en semipublieke contexten (zorginstellingen, scholen, publieke ruimte, administratieve gebouwen enzovoort) en verspreid over heel Vlaanderen, komen hierin aan bod. Een gevarieerde greep uit deze ‘collectie’ wordt door enkele gastauteurs en (voormalige) medewerkers van de kunstcel uitgebreider onder de loep genomen. In vraaggesprekken met een aantal opdrachtgevers wordt tevens gepeild naar hun ervaringen met kunst in opdracht en de professionele begeleiding daarbij.

Het boek werd door de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester samen met het NICC voorgesteld op 5 maart 2015 in het Atelier Bouwmeester te Brussel. 

De boekvoorstelling werd geflankeerd met enkele getuigenissen van kunstenaars en opdrachtgevers. Vervolgens vond er een debat plaats met onder andere: Koen van den Broek, Piet Coessens, Ronald Van de Sompel, Lieven Vantieghem, Eli Devriendt, Rolf Quaghebeur, Christian Verschelden, Frank Maes, Ivo Provoost (Provoost & Denicolai), Ulrike Lindmayr en Christophe Terlinden