WinVorm 2021 Nieuwe lezingen, daguitstap,... en feest! aanmelden voor 1 maart 2021

WinVorm doet pionierswerk om ruimtelijke kwaliteit op de agenda te plaatsen in West-Vlaanderen. Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en WVI, het Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij waren de partners die hiervoor de handen in elkaar sloegen.
Ook als volwassen millennial blijft WinVorm inspireren met haar lezingenreeks. Dit jaar komen thema’s aan bod die verband houden met WinVorm-realisaties. Visionaire sprekers willen je uitdagen.

Het programma voor 2021

In het voorjaar krijg je een coronaproof programma aangeboden.
De eerste drie lezingen vinden online plaats: telkens een combinatie van een begeesterende spreker, met daarna enkele praktijkvoorbeelden. Het programma start telkens om 10u30 stipt en wordt ten laatste om 12u00 afgerond.

16 maart 2021: Multifunctioneel en efficiënt ruimtegebruik

Ruimtegebruik kan vaak efficiënter worden ingezet. Welke functionele en financiële meerwaarde biedt het bundelen van functies voor de lokale besturen? Hoe combineer je sport en ontspanning, cultuur, gemeenschapsfuncties,... in de praktijk? We inspireren u met een baanbrekende spreker, verdiepen ons in een proces van haalbaarheidsonderzoek tot effectieve realisatie van een vrijetijdscentrum, en laten ons verrassen door het jeugdontmoetingscentrum in Lichtervelde.

18 mei 2021: Masterplannen voor de open ruimte

Masterplannen, blijft het bij mooie beelden of hebben we deze plannen nodig als integraal kader voor concrete projecten? En hoe waardevol zijn deze plannen voor de inrichting van onze open ruimte? Wie beter dan een landschapsarchitect kan voor ons een tip van de sluier oplichten. We krijgen enkele masterplannen voorgesteld, onder andere het Dadipark in Dadizele en Park ter Walle in Menen. Telkens bekijken we de processen en analyseren we de symbiose van items als multifunctionaliteit, attractieve dorpsranden, toeristisch-recreatief medegebruik, waterbeheer,...

15 juni 2021: Houden of dumpen?

Nieuwbouw of hergebruik? Reconversie, renovatie, hergebruik, vernieuwbouw,... niet enkel nobele concepten? Ook inzetten op duurzame energie in dergelijke projecten blijft een heikel punt. Telkens moet met enige omzichtigheid en expertise de afweging gemaakt worden, maar hoe doen we dat? We halen er een expert bij die ons wijzer maakt in dergelijke processen, en halen er sprekende voorbeelden bij uit onze WinVorm-collectie.

15 september 2021: Daguitstap Brussel... il y a 11ans

11 jaar geleden trokken we voor de jaarlijkse daguitstap van WinVorm naar onze hoofdstad. Het ideale moment om een blik te werpen op de progressie rond de dynamiek en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Klaar voor een “ante et post” van formaat?

15 oktober 2021 Festival van de architectuur ism VAi in Oostende

Voor het eerst landt het festival van de architectuur in West-Vlaanderen. Het thema ‘in transit’ loopt als een rode draad doorheen het programma. Ook WinVorm is er van de partij. Door deze samenwerking met VAi geven we jullie de mogelijkheid om deel te nemen aan het colloquium van het Festival van de architectuur op vrijdag 15 oktober 2021in Oostende. Vanuit WinVorm kijken we naar de veranderingen in het ‘samen’wonen in een stad, gemeente, wijk, gebouw,... en het delen van ruimte, nieuwe woonvormen,… Daarnaast staan talrijke workshops en lezingen op het programma waaruit jullie een keuze kunnen maken.

17 oktober 2021 Dag van de architectuur

Op zondag 17 oktober gaan de deuren open van opmerkelijke gebouwen. Ook WinVorm-realisaties worden opengesteld telkens met uitleg ter plaatse uit de eerste hand.

23 november 2021 Millennial-viering 21 jaar ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen

WinVorm is na 21 jaar een vaste waarde in West-Vlaanderen, een voorbeeld voor andere regio’s en provincies. Het succes van WinVorm is te danken aan een samenwerking die standhoudt, iets om trots op te zijn. Het is tijd om te vieren maar ook tijd om keuzes te maken voor de toekomst. Hoe kunnen we de lokale besturen nog meer ondersteunen in het streven naar ruimtelijke kwaliteit? Welke thema’s zijn hierin cruciaal? Hou alvast deze datum vrij voor een feestelijke viering in WinVormstijl.

Winvorm 2021

Meer info:

 

Website WinVorm