Herbekijk het webinar Leefbuurten van 22 maart 2021 Meer informatie over de projectoproep Leefbuurten en inspirerende presentaties

Met de projectoproep Leefbuurten willen minister Bart Somers, het Team Vlaams Bouwmeester, het Agentschap Binnenlands Bestuur en Fietsberaad Vlaanderen lokale overheden ondersteunen bij de inrichting van kwaliteitsvolle publieke ruimte in woonbuurten. Op 22 maart organiseren we een webinar met informatie over de projectoproep en inspirerende presentaties door de auteurs van het verkennend onderzoek en andere deskundigen. 

Het webinar

Het programma

Het webinar start om 13u30, het einde is voorzien rond 15u20.

Welkom

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers

Voorstelling projectoproep

Julie Mabilde (Team Vlaams Bouwmeester)

Voorstelling verkennend onderzoek en brochure

Stefan Bendiks, architect-stedenbouwkundige, medeoprichter Artgineering

Drie deskundigen aan het woord over Leefbuurten en inspirerende praktijken

  • Kris Peeters – zelfstandig mobiliteitsconsulent en lector aan Hogeschool PXL Hasselt
  • Pieter Foré – landschapsontwerper, medeoprichter Forest en lector HoGent
  • Karolien Van Dyck – adviseur participatie bij Common Ground

Slotwoord

Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs