West-Vlaamse partners gaan voor achtste keer op zoek naar ontwerpers via ‘Oproep Winvorm’

Via de ‘Oproep WinVorm’ (editie januari 2016) gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) vanaf vrijdag 22 januari op zoek naar ontwerpers voor 8 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen.

Bij deze editie kunnen ontwerpers ook kandideren voor projecten onder de formule 'Selectie Winvorm'. Dit is een vereenvoudigde procedure voor kleinschalige opgaven met een maximum ereloon van 85.000 euro.

Via de website kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot 22 februari (16u) voor één of meerdere opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur kandidaat stellen.