West-Vlaamse partners gaan voor zesde keer op zoek naar ontwerpers via ‘open oproep’-Winvorm

Via de 'Oproep WinVorm' (editie januari 2015) gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester (de WinVorm-partners) vanaf vrijdag 23 januari op zoek naar ontwerpers voor 12 opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. Oproep WinVorm is de West-Vlaamse variant van de Vlaamse Open Oproep en wordt twee maal per jaar georganiseerd.

Bij deze editie kunnen ontwerpers ook kandideren voor projecten onder de formule 'Selectie Winvorm'. Dit is een vereenvoudigde procedure voor kleinschalige opgaven met een maximum ereloon van 85.000 euro.

Via de website kunnen ontwerpers en ontwerpteams zich tot 2 maart voor één of meerdere opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur kandidaat stellen.

Meer info
Andere vragen