VVSG zoekt een Coördinator Platform Toekomst Parochiekerken Stel je kandidaat ten laatste op zondag 12 juni 2022

100% tewerkstelling – onbepaalde duur

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Wat houdt de job in?
In veel stadswijken en dorpskernen staat de parochiekerk centraal. Behalve hun religieuze functie hebben ze veelal een grote architecturale, emotionele en geschiedkundige waarde. Algemeen wordt vastgesteld dat het traditioneel gebruik van deze gebouwen onder druk staat. De vraag naar een nieuwe toekomst voor parochiekerken neemt toe. De VVSG wil gemeente- en kerkbesturen ondersteunen in het uittekenen van deze toekomst. De afgelopen jaren deden we dit, met steun van anderen, via het Projectbureau Herbestemming Parochiekerken. De komende jaren willen we die werking voortzetten en verbreden. Daarom richt de VVSG samen met PARCUM, het expertisecentrum voor religieuze kunst en cultuur, het ‘Platform Toekomst Parochiekerken’ op, dankzij financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid. We zijn hiervoor op zoek naar een coördinator die deze (ver)nieuw(d)e gezamenlijke werking in Vlaanderen op de kaart wil zetten. Hierbij ben je verantwoordelijk voor het uitbouwen van het platform en stuur je inhoudelijk een klein team aan van medewerkers die mee het platform zullen uitbouwen, ondersteuning bieden en zullen instaan voor de dienstverlening naar de leden. In jouw rol als coördinator werk je nauw samen met PARCUM en de VVSG.