Uitnodiging vernissage & pecha kucha BWMSTR Label 'Een nieuwe kijk op afval' Dinsdag 21 februari 2017 om 20u, deSingel Internationale Kunstcampus

In Een nieuwe kijk op afval gaan curatoren Carmen Van Maercke, Caterina Rosso en Julie Marin op zoek naar lokale alternatieven voor de huidige industriële afvalverwerking: “Alternatieve afvalverwerkingsmethodes kunnen de stedelijke omgeving herstructureren. We zien daarin een grote rol weggelegd voor de low impact supermarkt.”

Afval is overal. Hoewel we ermee omringd zijn en we steeds meer afval produceren, gaan we er erg onbewust mee om. In hun project ‘Een nieuwe kijk op afval’ onderzoeken de jonge architecten Carmen Van Maercke en Caterina Rosso, in samenwerking met de onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur van de KULeuven, hoe duurzamere stedelijke afvalstromen een alternatief kunnen vormen voor de bestaande, grootschalige industriële afvalverwerking. De 20ste -eeuwse gordel rond Antwerpen dient als testcase.

Van Maercke, Rosso en Marin onderzoeken in ‘Een nieuwe kijk op afval’ hoe veel voorkomende plekken in het stedelijk weefsel kunnen bijdragen tot een nieuwe afvalcultuur. Supermarkten kunnen daarbij een grote rol opnemen in het herleiden van de grote afvalstromen. “Om duurzamere handels- en productiepraktijken te genereren, werkten we tijdens een ontwerpworkshop scenario’s uit voor een low impact supermarkt die mogelijke synergieën met de stedelijke omgeving ten volle benut.”

Over de tentoonstellingsreeks BWMSTR Label

Met het Bouwmeester Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016/17 toont het Vlaams Architectuurinstituut de resultaten van een selectie van de Bouwmeester Labels in de wandelgangen van deSingel.

Opening & Pecha Kucha

Pecha Kucha over transitie-initiatieven rond circulaire economie in Antwerpen en andere steden. met volgende sprekers:

  • Carmen Van Maercke, Caterina Rosso, Julie Marin (BWMSTR Label 009, Afval maakt de stad)
  • Lieve Custers (Buro Boris) & David Dooghe (David Dooghe, urban designer_architect)
  • Nathalie Snauwaert (vzw Het Spilvarken) • Leen Beyers (MAS Antwerpen)
  • Hilde Carens-Van Gils (Colruytgroup)
  • Elmar Willems (OVAM)

moderator: Liesl Vanautgaerden (Programmadirecteur Gebiedsontwikkeling Ruimte Vlaanderen)

Een nieuwe kijk op afval. Stromen en ruimte, de transformatie van de supermarkt

Opening & Pecha Kucha

Dinsdag 21 februari 2017 om 20 uur in deSingel Internationale Kunstcampus (Blauwe Foyer)

Schrijf je hier in 

(gratis toegang)

 

Praktisch

Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

 

Colofon

productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus i.s.m. Team Vlaams Bouwmeester curatoren en onderzoek Caterina Rosso, Carmen Van Maercke, Julie Marin en Bruno De Meulder - onderzoeksgroep stedenbouw en architectuur (OSA) KULeuven met steun van de Vlaamse overheid , de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek