Start Summerschool Dorpelijkheid Kom naar het toonmoment op donderdag 22 september 2022

Op 12 september start in het Atelier Bouwmeester de Summerschool Dorpelijkheid. Acht duo’s studenten gaan aan de slag rond het thema en werken naar een aantal wervende beelden toe. Op 22 september, de laatste dag van de Summerschool, openen we de expo en kunt u de ’Taferelen van dorpelijkheid’ komen bewonderen.  

Met de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ wil het Team Vlaams Bouwmeester een beter zicht krijgen op de betekenis van ruimtelijke kwaliteit in een dorpse context, en hoe die vorm kan krijgen in een nieuwe architectuur en ruimtelijke ordening. Via het maken van ‘dorpstaferelen’ rond verschillende thema’s (collectiviteit, ontmoeting, verdichting, dorpelijk karakter, dorpelijk wonen, dorpelijke spelers en dorpelijke taferelen…) gaan we op zoek naar een nieuwe dorpse identiteit. We verbinden aan deze zoektocht graag ook een discursief luik, via de productie van begeleidende teksten (beschrijvingen, reportages, essayistisch werk…). We willen ‘dorpelijkheid’ immers niet enkel in beeld brengen: het is de bedoeling met de beelden naar buiten te komen en er met lokale besturen over in gesprek te gaan, om het debat verder aan te wakkeren en aan te zetten tot reflectie.

De studenten onderzoeken wat we onder ‘dorpelijkheid’ kunnen verstaan en wat de betekenis ervan kan zijn in de huidige context van ruimtelijke transitie (kernversterking en vrijwaring van het landschap, ontharding, modal shift, klimaatverandering, ecologie,…). Ze verbeelden en verwoorden mogelijke toekomstbeelden voor het dorp, door na te denken over alternatieve typologieën, de omgang met collectieve en publieke ruimte, de relatie tot de natuur, nieuwe ontmoetingsplekken, enz.). Ze vertrekken daarbij telkens van foto’s van een bestaande toestand in een concreet dorp. De deelnemers aan de summerschool werken in duo en worden begeleid door diverse experts en ervaringsdeskundigen. De resultaten worden gepresenteerd in een tentoonstelling en zullen gebruikt worden om het debat over dorpelijkheid aan te gaan met diverse betrokkenen en geïnteresseerden.

Op donderdag 22 september, om 19u, openen we de tentoonstelling met een informele babbel en een drankje. Alle geïnteresseerden zijn welkom om een kijkje te komen nemen, inschrijven is niet nodig. Daarna blijven de beelden nog een maand hangen in het Atelier Bouwmeester. De expo is toegankelijk tijdens de activiteiten in het Atelier Bouwmeester of op afspraak via bouwmeester@vlaanderen.be.

Tielen Dorpsplein

Tentoonstelling ‘Taferelen van dorpelijkheid’

 

Wanneer 23 september tot 21 oktober

Waar Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel

Reservatie bouwmeester@vlaanderen.be of zonder reservatie tijdens activiteiten in het Atelier Bouwmeester

Prijs gratis

 

Dorpelijkheid.be