On Radical Ecology van Johan Grimonprez

De artistieke praktijk van Johan Grimonprez tast het grensvlak af tussen beeldende kunst, documentaire en fictie. In het project On Radical Ecology, recent opgestart in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, worden ecologie en duurzaamheid vanuit een brede maatschappelijke invalshoek benaderd. Het resultaat is een vlog (videoblog), een verzameling van clips die de kunstenaar bijeensprokkelde in archieven en op het web. Ze verhalen over vernieuwende ideeën voor ecologische problemen die zijn onderverdeeld in een zestal categorieën, waaronder biotectuur, guerillatuinieren en transitiesteden

De vlog, opgevat als een werkinstrument voor alle belanghebbenden die in de toekomst steeds vaker met ecologische vraagstukken zullen worden geconfronteerd, is online te consulteren op www.radicalecology.be