Deskundigen gezocht voor Kunst in Opdracht

Het Team van de Vlaams Bouwmeester wil pools van deskundigen samenstellen om aan de stijgende vraag naar kwaliteitsbewaking van kunstopdrachten in Vlaanderen tegemoet te komen.

Met het installeren van een kunstcel bij het Team Vlaams Bouwmeester in 1999 werd voor het eerst een professioneel kader voor Kunst in Opdracht aan publieke opdrachtgevers aangeboden. Opdat elk streven naar ambitie en visie van een opdrachtgever ook in de toekomst ondersteund kan worden wil het Team Vlaams Bouwmeester voor bepaalde expertise, namelijk het adviseren, begeleiden en produceren van kunstprojecten, ook de externe deskundigen in kaart brengen.

Het Team Vlaams Bouwmeester lanceert daarom een oproep tot kandidaatstelling voor de samenstelling van drie pools Kunst in Opdracht. Om het proces van een kunstopdracht op een efficiënte manier te ondersteunen bakenen we drie verschillende profielen af : artistieke selectie, projectbegeleiding en productieondersteuning. Deze profielen kunnen apart of in combinatie door een persoon of een team opgenomen worden.

De oproep heeft in de eerste plaats tot doel een lijst van kandidaat-deskundigen aan te leggen. Daarnaast zullen de pools een stap vormen in de ontwikkeling van een goed functionerend netwerk van informatie en expertiseoverdracht over Kunst in Opdracht.

De concrete inzet van deskundigheid zal afhangen van de vragen tot professionele ondersteuning die zich bij het Team Vlaams Bouwmeester aandienen. De toewijzing van een opdracht zal dan gebeuren in een volgende fase door een Vlaamse of lokale overheid.

De opname in een pool blijft veertien maanden geldig. Eén maal per jaar, in september, zal men zich kandidaat kunnen stellen voor opname in één of meerdere pools. Indienen van de kandidaturen kan vanaf 2 september tot ten laatste 30 september 2013 om 16u.  Tussen 2 september en 23 september 2013 kan u met uw vragen terecht bij katrien.laenen@bz.vlaanderen.be.