Project in de kijker: sociale woningen Drijhoek Geel

Poponcini & Lootens verrassen met een sterk concept voor de site de Drijhoek in Geel.  Aan hen wordt dan ook de Open Oproep 1719 gegund. Ze kiezen voor een parklandschap als onderlegger voor negen nieuwe langgerekte paviljoenen.  Zo creëren ze een leefbare woonomgeving in een randstedelijk gebied.

Momenteel staan er op de site 4 woonblokken met 7 bouwlagen gebouwd in de jaren 70. Deze 112 wooneenheden voldoen niet meer aan de huidige eisen voor sociale huurwoningen. De Geelse Bouwmaatschappij koos daarom de huidige blokken af te breken en nieuwe 'urban villa's' voorop te stellen. Poponcini & Lootens geven hierop een verrassend antwoord.

Poponcini & Lootens kiezen voor een duidelijke présence bij het binnenkomen van de stad. Om het geheel herkenbaar te maken opteren ze voor een eigenzinnige inplanting. De 9 nieuwe bouwvolumes worden ritmisch, parallel aan de 'Drijhoek' ingeplant op een glooiend terrein. Om aan de snel veranderende noden van de tijd te kunnen beantwoorden, stellen ze flexibiliteit voorop met het oog op levenslang wonen.

Ook een optimale toegankelijkheid staat centraal. Dit resulteert in langwerpige volumes met een centrale 'binnenstraat'. Een hellend vlak of trap geven toegang op een ruime corridor die de woningen ontsluit. Door de beglaasde gevels van deze corridors staat men rechtstreek in contact met de publieke buitenruimte. Langs beide zijden bevinden zich 2 woonstroken met een zeer eenvoudige structuur waarbinnen de indeling van de woningen flexibel kan worden ingevuld. Op de koppen van de volumes bevinden zich ruime terrassen. Parkeren gebeurt onder de gebouwen via verlaagde zones afgewerkt met half harde materialen. Differentiële buitenruimtes voor iedere leeftijdscategorie delen de publieke omringende buitenruimte in. De bouwheer was gecharmeerd door de manier waarop de ontwerpers omgaan met 'sociaal wonen'. Het aantrekkelijk en toegankelijk binnenkomen, de mogelijkheid tot ontmoeting in de semi-privé en publieke ruimtes, de ruimte terrassen, de aangename parking zien ze als een enorme uitdaging.