Project in de kijker: Acupunctuur in de haven van Gent

Muurbloem

De vraag van het Havenbedrijf Gent was duidelijk: dit nieuwe gebouw moet een uithangbord worden voor de haven, in afwachting van de ontwikkeling van het prestigieuze haveninformatiecentrum. Concreet zou het nieuwe dienstgebouw voor de Schipperij aan de Rigakaai gecombineerd worden met een ontvangstruimte voor klanten en bezoekers. Door de eerder beperkte ruimtelijke omvang van dit project en de grootschalige en geïndustrialiseerde omgeving waarin het zich bevindt, was het geen evidentie een dergelijke baken tussen haven en stad te creëren.

 

Het voorstel van TETRA kan omschreven worden als een 'acupunctuuraanpak'. De positionering van het gebouw is immers een welgemikte speldenprik die een effect op grotere schaal teweegbrengt. Het volume staat als een 'muurbloem' op de rand van het grootdok, waardoor een vereenzelviging ontstaat met de ruimte en de schaal van het dok.

 

Bovendien articuleert de nieuwbouw de verschillende gebruikersstromen op de kade. Verder is er sprake van een ingenieuze, driedimensionale vervlechting van de ontvangstruimten voor het Havenbedrijf en de dienstlokalen voor de Schipperij.

 

Materiaalgebruik

De kantoren van de Schipperij kijken uit over de Vliegtuiglaan en de ontvangst- en presentatieruimte van het Havenbedrijf krijgt een panoramisch uitzicht over het water van het grootdok. De grote ramen omkaderen en tonen de activiteiten die zich in deze ruimtes afspelen.

De fijngevoelige, contextuele benadering van TETRA wordt consequent doorgetrokken in het materiaalgebruik, dat refereert aan de maritieme wereld (hout, scheepsvloeren,...). Zelfs op het vlak van de technieken wordt een koppeling met het grootdok gesuggereerd: via een warmtepomp kan de watermassa in het dok ingezet worden voor luchtverwarming en -koeling.

De start van de bouwwerken is voorzien voor december 2010 en de verhuis van de Schipperij voor het najaar van 2011.