Opstart studie Lage Landen

Op 8 oktober 2013 werd door toenmalig Vlaams minister-president Peeters en Nederlands minister-president Rutte gesproken over een betere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Eén van de doelstellingen van die samenwerking is het werken aan ‘een agenda voor een gemeenschappelijke en samenhangende ruimtelijke ordening die bijdraagt tot een betere concurrentiepositie van Vlaanderen en Nederland. Hierbij wordt ook gelet op de leefbaarheid.’  In kader van deze overeenkomst werd door Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, Het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en het Nederlandse College van Rijksadviseurs beslist om de gezamenlijke studie ‘Lage Landen 2030-2100’ op te starten. De studie is een verkenning naar de ruimtelijke potenties en win-winsituaties voor Vlaanderen en Nederland binnen het deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta Metropool. De opdracht is gegund aan het consortium van AWB, FAA/XDGA, Alterra WUR, WEST 8, POP/Jelte Boeijenga, Technum, iabr/UP en voorziet in een brede betrokkenheid van partners en maatschappelijke actoren. Het onderzoek gaat van start vanaf november 2014 en loopt tot eind 2015. De resultaten van dit onderzoek - waaronder een  studierapport dat het ontwerpend onderzoek documenteert, een agenda met aanbevelingen voor samenwerking en een publicatie en kleinschalige expositie – dienen input te leveren voor verdere programmatische samenwerking tussen de initiatiefnemers.