Oproep Lage landen 2030 – 2100

Lage landen 2030 – 2100: verkennning ruimtelijke perspectieven binnen de Eurodelta Metropool

Het Departement Ruimte Vlaanderen (RV), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), het Team Vlaams Bouwmeester (TVB) en het College van Rijksadviseurs (CRA) zullen in een open samenwerkingsverband een studieopdracht aanbesteden voor het uitvoeren van een intersectorale, ruimtelijke analyse en verkenning van ontwikkelingsmogelijkheden in het gemeenschappelijk deltagebied van Rijn, Maas en Schelde. 

De opdracht voor deze oriënterende studie heeft als doel ruimtelijke mogelijheden te onderzoeken die, zowel fysiek als functioneel, Vlaanderen en Nederland op de lange termijn op een samenhangende wijze kunnen versterken als mondiaal concurrerend, stadlandschappelijk complex, binnen de Noordwest-Europese context. De tijdhorizon is gesteld op de periode 2030-2100.