Oproep aan belangstellenden: Projectregisseurs voor Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ Vul het interessedocument in tot 7 april 2017

Eind 2016 werden twee Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ geselecteerd: een studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht en een in het centrum van Brussel. Beide laureaten krijgen nu een begeleidingstraject op maat met een projectregisseur, een team voor ontwerpend onderzoek en de nodige deskundigen. We zijn hiervoor op zoek naar gemotiveerde projectregisseurs.

De Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen minister Gatz, Br(ik vzw – Alles voor stadstudenten, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U kan het bestek downloaden. Heeft u interesse in deze opdracht ? Vul uw gegevens in via de link hiernaast.

Meer info bij Annelies Augustyns
 

Pilootprojecten 'Studenten maken Stad'