Oproep aan belangstellenden: opmaak van een toekomstvisie voor de kabinetsgebouwen op het Martelarenplein aanmelden tot 23 april

Context

  • Er is nood aan een toekomstvisie voor de kabinetsgebouwen van de Vlaamse overheid gelegen aan het Martelarenplein in hartje Brussel. Het agentschap Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid is daarom op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie.

Project

  • Het project kadert in het actieplan van de Vlaamse overheid voor het behalen van de EU klimaatdoelstellingen, en de ambitie om het gebouwenpatrimonium tegen 2020 energiezuiniger te maken. De huidige inrichting van de gebouwen sluit ook niet meer aan bij de hedendaagse manier van werken. Er moet gezocht worden naar een optimalisatie van de bestaande ruimte en de bezetting van de gebouwen. De haalbaarheidsstudie is tevens een onderzoek naar de grotere context, de kabinetsgebouwen als deel van het historische geheel rond het Martelarenplein.
  • De kabinetsgebouwen huisvesten de ministeriële kabinetten van de Vlaamse Regering. Ze zijn een toonbeeld van neoclassicistische architectuur, maar kunnen op het vlak van energieverbruik, ruimtelijke organisatie en functionaliteit een hedendaagse en toekomstgerichte impuls gebruiken.

Budget

  • Voor het geheel van de studieopdracht wordt een vast ereloonbedrag voorzien van max. 80.000 euro (excl. BTW)

Vergoeding

  • Vijf teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen voor een vergoeding van 1000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte

De Vlaams Bouwmeester begeleidt het gehele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan belangstellenden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekend gemaakt worden.

 

Kabinetsgebouwen Vlaamse overheid Martelarenplein

Timing

  • aanmelden tot 23 april

  • De vijf teams krijgen 20 kalenderdagen de tijd voor het indienen van de offerte. Het exacte tijdstip wordt bij de start van de procedure opgegeven.

Contact

  • alle vragen via email aan het Facilitair Bedrijf

Bestek