Open ba(a)r! TALK #4 Openbaarheid en collectie

Gesprek over de kunstopdracht van de Provincie Antwerpen die de vraag stelt naar de openbaarheid van haar provinciale kunstcollectie naar aanleiding van de bouw van het nieuw provinciehuis. 

Pieternel Vermoortel neemt zowel tijdens de talk als in het project het voortouw in de theoretische reflectie over ‘collectie & openbaarheid’. Zij gaat in gesprek met kunstenaar-curator Nico Dockx en Sara Weyns (directeur Middelheimmuseum) die als expert en bemiddelaar de Provincie in deze opdracht begeleidt. 

Wat is het belang van de openbare ruimte? Welke rol kan kunst daarin spelen? 

Wat betekent publiek opdrachtgeverschap vandaag? En wat doet kunst in opdracht voor het publiek? 

Verwacht geen statige presentaties of klassieke lezing want wat we zullen opzoeken is een toegankelijke en open dialoog waarin we samen tot nieuwe inzichten kunnen komen. Alle aanwezigen kunnen vanuit de eigen ervaring en expertise meepraten en scherpstellen wat kunst kan betekenen in de publieke ruimte van deze opdrachtgevers. We nodigen je uit om jouw reflectie te delen over de thema’s waarover onze gasten een voorzet zullen doen.