Open ba(a)r! Vijf open talks over kunst in opdracht voor de publieke ruimte

OPEN BA(a)R!, een reeks van 5 open talks over kunst in opdracht voor de publieke ruimte georganiseerd door de Pilootprojecten Kunst in Opdracht in het Atelier Bouwmeester.

Op 5 donderdagavonden tussen nu en eind mei gaan bemiddelaars en gasten in gesprek met opdrachtgevers, kunstenaars en publiek over de thema’s en uitdagingen in de 5 pilootprojecten ‘Meer dan object'. 

Op deze publieke momenten nodigen we alle aanwezigen uit om vanuit de eigen ervaring en expertise mee te praten en scherp te stellen wat kunst kan betekenen in de publieke ruimte van deze opdrachtgevers. Met de 5 opdrachtcontexten van deze pilootprojecten hebben we 5 'cases' die nieuwe vormen van opdrachtgeverschap en vormen van openbaarheid onderzoeken aan de hand van vragen als: 

Wat is het belang van de openbare ruimte? Welke rol kan kunst daarin spelen? Wat betekent publiek opdrachtgeverschap vandaag? En wat doet kunst in opdracht voor het publiek? 

Verwacht geen statige presentaties of klassieke lezing want wat we zullen opzoeken is een toegankelijke en open dialoog waarin we samen tot nieuwe inzichten kunnen komen. Kom meepraten en jouw reflectie met ons delen over de thema’s waarover onze gasten een voorzet zullen doen. 

Zo spreekt kunstenaar Rudy Luijters over kunst en landschap, socioloog Pascal Gielen duidt wat kunst vermag in relatie tot gentrification, prof. Bart Verschaffel verheldert de verhouding kunst en monument, curator Pieternel Vermoortel koppelt openbaarheid aan het thema collectie. Zij gaan in gesprek met de bemiddelaars van de projecten: Nils van Beek (TAAK) (Herzele), Danielle van Zuijlen (Tondelier & Stad Gent), Koen Van Synghel (Stad Genk), Sara Weyns (Provincie Antwerpen) en Arno van Roosmalen en Wineke van Muiswinkel (Stad Aalst & Netwerk). 

TALK #1

19 maart - thema landschap: kunstopdracht van de gemeente Herzele met de ontwikkeling van de landelijke dorpskern van Ressegem als aanleiding.

Kunstenaar Rudy Luijters in gesprek met de bemiddelaar van het project in Herzele Nils Van Beek (Taak) en David Helbich, een van de kunstenaars die betrokken is bij het project. (meer info

TALK #2

2 april - thema gentrification: kunstopdracht van projectontwikkelaar Tondelier nv samen met Stad Gent naar aanleiding van de (private) ontwikkeling van een nieuwe wijk met openbaar domein op de vroegere gasmetersite in Gent. 

Cultuursocioloog Dr. Pascal Gielen in gesprek met Danielle van Zuijlen, curator en bemiddelaar van dit pilootproject op Tondelier. 

TALK #3

23 april - thema monument: kunstopdracht van Stad Genk met het Heilig Hart Monument als aanleiding voor het herdenken van het monument en onderzoeken van het monumentale in relatie met kunst in de publieke ruimte. 

Theoreticus en criticus Prof. Dr. Bart Verschaffel in gesprek met de bemiddelaar voor deze opdracht architect, criticus en scenograaf Koen Van Syngel.

TALK #4

7 mei - thema openbaarheid en collectie: kunstopdracht van de Provincie Antwerpen die de vraag stelt naar de openbaarheid van haar provinciale kunstcollectie naar aanleiding van de bouw van het nieuw provinciehuis. 

Gesprek met de kunstenaars (van zodra gekend) en met Middelheimmuseum waarvan directeur Sara Weyns als expert en bemiddelaar de Provincie in deze opdracht begeleidt. 

TALK #5

21 mei - thema methodiek op schaal: kunstopdracht van de Stad Aalst die samen met culturele partner Netwerk kunst een plaats wil geven in de stedelijke transformatie waarin de ontwikkeling van de kilometerslange Denderzone een speerpunt zal zijn.

Directeur Stroom en bemiddelaar Arno van Roosmalen onderzoekt samen met projectleider en kunstenaar Wineke van Muiswinkel en andere gasten de uitdaging voor de kunst en zijn opdrachtgever in dit transformatieproces.