OO20 – Rechtzetting en uitleg over ‘Scholen van Morgen’

Rechtzetting en uitleg over 'Scholen van Morgen'

De Open Oproep die op 6 juli 2010 werd gepubliceerd, werd op 22 juli aangevuld met vijf projecten, waarvan vier DBFM-projecten. In tegenstelling tot wat in de inleiding vermeld werd, zijn er sinds 22 juli dus toch vier projecten die kaderen in de inhaaloperatie 'Scholen van Morgen' gepubliceerd.

De vier projecten worden onder voorbehoud van twee belangrijke voorwaarden gepubliceerd. Enerzijds moet er een voorcontract zijn: dit is een contract tussen de school/inrichtende macht en de DBFM-vennootschap, waarin de school/inrichtende macht zijn bouwheerschap overdraagt. Door omstandigheden loopt deze procedure vertraging op.

Anderzijds is er momenteel nog geen definitieve versie van de Overeenkomst Basisteam: dit is het contract dat de architect bij gunning zal ondertekenen. Dit achten wij steeds een onontbeerlijk onderdeel van het projectdossier.

Dit verklaart ook waarom de DBFM-projecten van Open Oproep 19 tijdelijk opgeschort zijn. Ook hier wensen wij pas met het proces verder te gaan, als aan beide voorwaarden voldaan wordt. Op die manier kunnen we een goed en kwalitatief traject met de bouwheer en met de architect doorlopen.

 

Concreet betekent dit dat architecten zich vanaf 22 juli voor deze projecten kandidaat kunnen stellen. In tegenstelling tot de andere Open Oproepen, kan het echter iets langer duren alvorens de selecties bekend gemaakt worden en het tweede deel van de procedure van start gaat.

 

Het Team Vlaams Bouwmeester zet samen met de DBFM-vennootschap de schouders ten volle onder deze operatie.

Voor vragen, kunt u steeds contact opnemen met Anne Malliet, projectcoördinator scholengebouwen bij het Team Vlaams Bouwmeester (02/553 14 91).

Ontwerpers kunnen zich, tot en met 27 augustus, inschrijven voor Open Oproep 20.