Dankwoord aan de publieke opdrachtgevers in Vlaanderen

Op 30 juni verstrijkt mijn mandaat als tweede Vlaams Bouwmeester. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te danken voor de productieve samenwerking die ik in de loop van deze opdracht heb mogen ervaren. De kwalitatieve vooruitgang die overheidsopdrachten op het gebied van architectuur, stedenbouw, infrastructuur en landschap gedurende de laatste jaren in Vlaanderen heeft gekenmerkt, houdt in grote mate verband met de openheid en ambitie die u als publieke opdrachtgever heeft getoond.

Ik heb het steeds een grote eer beschouwd om u daarin te mogen begeleiden. Samen met mijn team hoop ik aan uw verwachtingen te hebben beantwoord en dank ik u voor het vertrouwen dat u in ons hebt gesteld.

Ik wens u veel voorspoed in uw verdere werking en reken er op dat u uw ambitie op het vlak van ruimtelijke kwaliteit daarin aan bod laat komen.

Marcel SMETS

Vlaams Bouwmeester

2005 – 2010