Nieuwe oproep BWMSTR Label

Voor het tweede jaar op rij gaat het Team Vlaams Bouwmeester op zoek naar sterke ruimtelijke concepten en geïntegreerde onderzoeksvragen die een positief maatschappelijk verschil kunnen scheppen.
 
De urgentie van ruimtelijk ontwerpend onderzoek hangt nauw samen met de graad waarin dit onafhankelijk en ongevraagd is. Veel ruimtelijk onderzoek wordt immers door ontwerpers en onderzoekers zelf geïnitieerd, vanuit een gefundeerde intuïtie, maar vaak zonder concrete opdrachtgever, budgetten, timing, beleidscontacten,.... Als Team Vlaams Bouwmeester zijn we er ons ten volle van bewust dat architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke onderzoekers juist bij het begin van dergelijke potentieel beleidsrelevante initiatieven een extra steun kunnen gebruiken. Vandaar het BWMSTR Label, dat subsidie noch prijs is, maar een reële stimulans voor ruimtelijk onderzoek zonder opdrachtgever.
 
Het BWMSTR Label is geen appreciatie achteraf, nadat alles al bewezen is, maar een aanmoediging uitgereikt op het prille moment van een eerste gedreven inzicht. Het wil een een akte van vertrouwen zijn, gebaseerd op de kiem van een sterke ruimtelijke onderzoeksvraag met beleidspotentie. Het BWMSTR Label vertegenwoordigt een nederig start-up budget om onderzoek toe te laten, netwerking, het schrijven van een concept tekst, een eerste beeld te maken,...Tevens engageert het Team Vlaams Bouwmeester zich om de projecten mee op de politieke agenda te plaatsen.

De eerste drie BWMSTR-labels gingen naar TOP office voor 'Proposals 1972-1980 revisited 2002', Michiel Dehaene voor 'Platform for prospective design education' en MAAT-ontwerpers voor hun ideeën over 'Voedsel voor de stad'. Meer info hier.

Van de inschrijvers wordt een 1 pagina A4 ambitie verwacht, een geniale voorzet. De Bouwmeester selecteert maximum drie laureaten. Ze krijgen elk 5.000€ excl. BTW om hun project verder uit te werken tot een dossier dat kan gebruikt worden om het ingang te doen vinden bij beleidsmakers en administratie.

  

Projectvoorstellen kunnen digitaal (PDF) ingediend worden vóór 5 mei 2014 op bouwmeesterlabel@vlaanderen.be