Meesterproef 2022 Sociaal Wonen: oproep aan opdrachtgevers met sociale woonprojecten Dien uw project in vóór vrijdag 6 mei 2022 om 11u

Met de Meesterproef 2022 willen het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, het platform Kunst in Opdracht en het kabinet van Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele beloftevolle jonge architecten en kunstenaars de kans bieden om een publieke opdracht te realiseren. Na de succesvolle Meesterproef 2019 Sociaal Wonen willen we met de nieuwe Meesterproef 2022 opnieuw sociale huisvesting als thema centraal stellen.

Oproep aan opdrachtgevers

Opdrachtgevers met sociale woonprojecten kunnen zich nu kandidaat stellen om met jonge ontwerpers en beloftevolle kunstenaars aan de slag te gaan. We gaan op zoek naar een mix van tien interessante projecten, zowel concrete bouwprojecten als masterplannen en haalbaarheidsonderzoeken. De opdrachtgevers en de jonge deelnemers worden intensief begeleid door het Team Vlaams Bouwmeester en een aantal ervaren ‘meters en peters’. De huisvestingsmaatschappijen spelen in dit proces een cruciale rol en worden nauw betrokken bij het hele proces.

Op dinsdag 22 maart 2022 om 10u30 zal Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs zijn visie op sociaal wonen en de nieuwe Meesterproef 2022 toelichten tijdens de algemene vergadering van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen in het Thor Park in Genk. 

Hebt u een sociaal woonproject op stapel staan en wil u jong talent een kans geven, dien dan nu uw kandidatuur in!

Oproep aan peters en meters

Wanneer de projecten eenmaal zijn geselecteerd, gaan we op zoek naar gemotiveerde ‘peters en meters’ die ervaring hebben met sociale huisvesting en het begeleiden van jonge ontwerpers. Hun taak bestaat erin, de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier, de jonge ontwerpers te begeleiden en na de gunning van de opdracht als klankbord te fungeren voor de ontwerper. Deze oproep lanceren we in juni 2022.

Oproep aan ontwerpers

Tot slot willen we pas afgestudeerde ontwerpers warm maken om ambitieuze, kwaliteitsvolle hedendaagse ontwerpen te helpen realiseren en zo frisse ideeën te genereren voor een creatieve omgang met sociaal wonen. De oproep aan ontwerpers lanceren we in oktober 2022.

Sociaal Woningcomplex in Gistel

Meer info

indienen projecten