Projectoproep

De Meesterproef 2022 Sociaal Wonen wil publieke opdrachtgevers stimuleren om met beloftevolle jonge ontwerpers en kunstenaars aan de slag te gaan om kleine maar vaak strategisch belangrijke projecten te realiseren. Voor deze editie van de Meesterproef werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, het platform Kunst in Opdracht en kabinet Diependaele.

Meesterproef 2022 Sociaal Wonen Oproep aan opdrachtgevers met sociale woningprojecten.

Opdrachtgevers met sociale woonprojecten kunnen zich nu kandidaat stellen om in samenwerking met jonge ontwerpers en beloftevolle kunstenaars uitdagende projecten te genereren en vernieuwende resultaten neer te zetten. We gaan op zoek naar een mix van tien interessante projecten.

Het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen bieden sociale huisvestingsmaatschappijen een erkende procedure aan en zorgen ervoor dat de projecten deskundig begeleid en voldoende onder de aandacht worden gebracht. De lokale huisvestingsmaatschappijen spelen in dit proces een cruciale rol en zullen nauw betrokken worden bij de Meesterproef. Meer informatie over het infomoment voor opdrachtgevers vindt u verder op deze pagina.

Het hele traject verloopt onder begeleiding van het Team Vlaams Bouwmeester.

Heeft u een sociaal woonproject op stapel staan en wil u jong talent een kans geven, dien dan nu uw kandidatuur in!

Meer info

lees het infodocument

download het kandidaatdossier

  • Infomoment voor opdrachtgevers (zie verder op deze pagina)
  • Meer info bij Jouri De Pelecijn

Kandidatuur indienen Dien uw project in vóór vrijdag 6 mei 2022, 11u

Voor het kandidaatsdossier vragen we, naast de identificatie van de opdrachtgever en een beschrijving van het project, naar de motivatie van de kandidatuur.

Het ingevulde kandidaatsdossier verwachten we ten laatste op vrijdag 6 mei 2019 om 11u. De indiening gebeurt digitaal per e-mail ter attentie van jouri.depelecijn@vlaanderen.be, onder vermelding van ‘Kandidatuur Meesterproef 2022’. U krijgt dan een ontvangstbevestiging.

Presentatie en infomoment voor sociale huisvestingsmaatschappijen Dinsdag 22 maart 2022 om 10u30 in het Thor Park in Genk

Heeft u als sociale huisvestingsmaatschappij een sociaal woonproject op stapel staan en wil u meer informatie over hoe uw kandidatuur in te dienen? Kom dan naar het infomoment tijdens de algemene vergadering van de VVH op dinsdag 22 maart 2022 om 10u30 in het Thor Park in Genk. Tijdens deze algemene vergadering zal de Vlaams Bouwmeester aan de sociale huisvestingsmaatschappijen toelichten hoe ze hun kandidatuur kunnen indienen