Masterclass bemiddeling Kunst in Opdracht 2023 Sessies op 26 mei en 16 juni in het Arenberggebouw in Brussel

Vlaanderen ontwikkelt een beleid rond kunstopdrachten in de publieke ruimte. Wat opvalt is een duidelijke nood aan vorming over bemiddeling bij kunstopdrachten: welke kennis en skills heb je nodig om als tussenpersoon kunstenaar en opdrachtgever met elkaar te verbinden? Het Platform Kunst in Opdracht wil inspelen op die nood. In een masterclass kan je kennismaken en aan de slag gaan met een format dat speciaal daarvoor werd uitgewerkt.