Jongste nummer van architectuurtijdschrift Oase onder de noemer ‘Project dorp’ Ook traject ‘Dorpelijkheid’ van Team Vlaams Bouwmeester onder de aandacht

Het 117de nummer van het internationale architectuurtijdschrift Oase werd samengesteld door Stefan Devoldere, Maarten Liefooghe en Sereh Mandias. Zij gingen op zoek naar ‘kritische herinterpretaties van het dorp als bouwkundig, cultureel, maatschappelijk en politiek project’. Het traject ‘Dorpelijkheid’ van het Team Vlaams Bouwmeester vormde een van de inspiratiebronnen.

‘Vlaanderen moet met een rotvaart worden verdicht, onthard en verkaveld, maar welk alternatief model leggen we naast de compacte stad?’ Vanuit deze vraagstelling verzamelden de samenstellers in dit nummer acht ‘moderne dorpsverhalen’ die de reflectie over de actuele omgang met dorpen kunnen voeden. In het nummer onder meer een bijdrage van Ward Verbakel, onlangs door het Team Vlaams Bouwmeester aangesteld als projectregisseur voor de derde fase van het traject ‘Dorpelijkheid’. Verbakel blikt er onder meer terug op het studiewerk dat hij met zijn bureau Plusoffice leverde in het kader van Open Oproep projecten in Lommel en Landen, en dat mee aan de basis lag van de latere Toolbox dorpse architectuur. Zijn artikel bindt de Toolbox in een nieuw kader en presenteert het begrip Village Chatter, een ‘taal’ die formele aspecten, een gedeelde woordenschat en de toepassing van dialoog omvat.