Expo Pilootprojecten in Atelier Bouwmeester Drie vitrinepresentaties over de trajecten Productief Landschap, Kunst in Opdracht en Studenten Maken Stad

In de vitrine van het Atelier Bouwmeester worden de komende maanden de resultaten van drie reeksen Pilootprojecten getoond. De eerste expo, over de Pilootprojecten Productief Landschap, is tot 5 december te bezichtigen.

De Pilootprojecten van het Team Vlaams Bouwmeester koppelen ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag aan de realisatie van grensverleggende projecten. Voor elk van de Pilootprojecten worden specifieke allianties aangegaan met de betrokken en relevante partners. Naast de realisatie van de projecten wordt een brede communicatie gevoerd over het leertraject via symposia en publicaties, en wordt met de partners een vervolgtraject voorzien om regelgeving en instrumenten op elkaar af te stemmen en op elk bestuursniveau te optimaliseren.

In de vitrine van het Atelier Bouwmeester presenteren we achtereenvolgens de resultaten van drie reeksen Pilootprojecten:

14 november tot 5 december 2018

Pilootprojecten Productief Landschap 

7 december 2018 tot 18 januari 2019

Pilootprojecten Kunst in Opdracht

22 januari tot 25 februari 2019

Pilootprojecten Studenten Maken Stad