Expo BWMSTR Label 'The act of building'

Het jonge architectenbureau BC architects & studies wil de traditionele driehoek bouwheer-architect-aannemer herdefiniëren. Ze onderzoeken hoe de architect zich kan herpositioneren ten dienste van bouwgemeenschappen om zo tot innovatieve bouwprocessen te komen.

In de tentoonstelling The act of building toont BC architects & studies een hedendaagse invulling van het bouwproces, waarbij een intense samenwerking tussen architect en aannemer centraal staat. Ze doen dit aan de hand van de ‘Bioklas’, een project dat ze uitwerkten voor de Antwerpse gemeente Edegem. Aarde is in dit project het voornaamste bouwmateriaal. De gemetselde gewelven bestaan uit blokken gemaakt van aarde, opgegraven uit een plaatselijke groeve. Kalk en hennep dienen als isolerende coating rond het gebouw. Door het organiseren van workshops op de site wordt 70% van de bouwmaterialen ter plaatse geproduceerd. Architect en aannemer creëren zo een interessante leeromgeving voor jonge architecten, studenten en bouwvakkers, maar ook voor ouders en hun kinderen. Met de ‘Bioklas’ reikt BC architects & studies een valabel alternatief aan voor het traditionele bouwproces, met een nieuwe manier van samenwerken als belangrijke drijfkracht.

BWMSTR Label

BC architects & studies ontving voor zijn onderzoek naar de herpositionering van de architect in het bouwproces in 2015 het Label van de Vlaamse Bouwmeester. Met het Bouwmeester Label wil de Vlaamse Bouwmeester vernieuwende en beleidsrelevante ideeën oppikken, en zo (ontwerpend) onderzoek ondersteunen in de beginfase. In 2016 - 2017 toont het Vlaams Architectuurinstituut een selectie uit de resultaten van de Bouwmeester Labels 2015 in de wandelgangen van deSingel.

Opening

Dinsdag 18 april 2017 in deSingel Internationale Kunstcampus (Blauwe Foyer)

Schrijf je hier in, gratis toegang

Programma 18 april 2017

  • Inleiding door Bart Tritsmans (Vlaams Architectuurinstituut)
  • The act of building door Laurens Bekemans (BC architects & studies)
  • Fort V door Ken De Cooman (BC architects & studies)
  • Terres de Paris door Hugo Gasnier (Laboratoire CRATerre-ENSAG)
  • Bezoek tentoonstelling en receptie

Praktisch

Open van woensdag tot zondag van 14 tot 18 uur en bij avondvoorstellingen, gesloten op maandag, dinsdag en feestdagen

Colofon

productie Vlaams Architectuurinstituut, deSingel Internationale Kunstcampus i.s.m. Team Vlaams Bouwmeester

curatoren en onderzoek BC architects & studies

met steun van de Vlaamse overheid