Erik Wieërs presenteert zijn ambitienota ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’ Bekijk het gesprek en download of bestel uw exemplaar van de publicatie

Vorige zomer ging Erik Wieërs aan de slag als de nieuwe Vlaamse Bouwmeester. Op 23 april 2021 presenteerde hij 'Kansen scheppen voor ontmoeting', zijn ambitienota voor de komende vijf jaar. Hij ging hierover in gesprek met Klara-redacteur Gudrun De Geyter. 

Als onafhankelijk expert en adviseur van de hele Vlaamse regering zal Erik Wieërs zich de komende vijf jaar, in nauwe samenwerking met talloze partners, inzetten voor de versterking van het publieke opdrachtgeverschap en van de architectuurcultuur in Vlaanderen. In zijn ambitienota ‘Kansen scheppen voor ontmoeting’ schetst hij, aan de hand van een achttal thema’s, het conceptuele kader voor de werking van het Team Vlaams Bouwmeester in de komende jaren. Hij zet de krijtlijnen uit voor de opmaak van een actieprogramma, en geeft inzage in de principes die hem zullen leiden bij de ondersteuning en advisering van publieke opdrachtgevers en beleidsmakers op het vlak van ruimtelijke kwaliteit.

Wieërs is ervan overtuigd dat architectuur en ruimtelijk ontwerp belangrijke bijdragen kunnen leveren aan een inclusieve samenleving, die delen, diversiteit en duurzaamheid hoog in het vaandel voert. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van een toekomstbestendig woonmodel, en naar het stimuleren van een open debat over architectuurkwaliteit met zo veel mogelijk gesprekspartners, in Vlaanderen en daarbuiten.

De integrale versie van de ambitienota is verschenen in de vorm van een fraai boekje, met een artistieke bijdrage van Sofie Van der Linden. U kan deze publicatie bestellen via de link. U kan de ambitienota natuurlijk ook downloaden.

Erik Wieërs presenteerde zijn ambitienota via een online event op 23 april 2021. Hij ging in het Atelier Bouwmeester in gesprek met Gudrun De Geyter. Ze peilde naar de ontmoetingen waar Erik Wieërs als nieuwe Bouwmeester naar op zoek wil, naar de uitdagingen die hij ontwaart en naar de rol die hij voor het bouwmeesterschap ziet weggelegd.

Herbekijk het gesprek

 Pompidou op Klara, 26 april 2021

Herbeluister het gesprek van Erik Wieërs met Chantal Pattyn in Pompidou