20 jaar WinVorm in tijdschrift Ruimte Lees het artikel 'Kwaliteitsinjecties in West-Vlaanderen'

Al twee decennia werkt ‘West-Vlaanderen in Vorm’ (WinVorm) aan een kwaliteitsvolle bouw-, plannings- en landschapscultuur in West-Vlaanderen. WinVorm is een initiatief van de provincie West-Vlaanderen, intercommunales Leiedal en West-Vlaamse Intercommunale, de Vlaamse Landmaatschappij en het Team Vlaams Bouwmeester. In een artikel in Ruimte 48 blikken we met enkele mensen van binnen en buiten WinVorm terug op de betekenis van 20 jaar unieke kwaliteitsbewaking in West-Vlaanderen. 

Voor het artikel ‘Kwaliteitsinjecties in Vlaanderen. 20 jaar Winvorm’ ging auteur Peggy Totté (Architectuurwijzer) in gesprek met Niek De Roo, eind jaren ’90 een van de drijvende krachten achter de oprichting van WinVorm; Jonas Vanneste, de voorzitter van de kwaliteitskamer; Philippe Viérin, voormalig voorzitter; Bern Paret, regiocoördinator en voormalig secretaris; Siska Stockelynck, afdelingshoofd Technische Dienst Koksijde; Mario Deputter van het Team Vlaams Bouwmeester en Bert Haerynck van Havana architectuur.

De lezingenreeks die WinVorm dit voorjaar organiseert, staat in het teken van WinVorm-realisaties. In november wordt het 21-jarig bestaan feestelijk gevierd.