Pilootprojecten Studenten Maken Stad in Bruzz Innovatiever omspringen met studentenhuisvesting

BRUSSEL – Studentenhuisvesting inzetten als motor van de stad. Dat is het doel van de pilootprojecten ‘Studenten maken stad’, die vorige week gelanceerd werden op Campus Bloemenhof van de Erasmushogeschool.

 

Meer info: www.studentenmakenstad.be