Erik Wieërs over de kansen van de bouwshift in het tijdschrift ‘Zorgwijzer’ De voordelen van collectiviteit en nieuwe vormen van samen wonen

In Zorgwijzer nummer 111 (oktober 2023) kan u het dossier ‘Wonen en ruimtelijke planning’ terugvinden. Hierin belicht Erik Wieërs de voordelen van collectiviteit en van nieuwe vormen van samen wonen. Ook de meerwaarde voor ouderen en kwetsbaren en de rol van de overheid in de ruimtelijke en maatschappelijke transitie komen aan bod.

In deze katern vind je naast het gesprek met Erik Wieërs ook interviews met An Rekkers (Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning - VRP), Jens Aerts (Stedenbouwkundige Sweco) en Kristof Claeys (directeur woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk, één van de Pilootprojecten Zorg).